Nyheter

ICLG Cartels & Leniency 2016

Wiersholm har bidratt med et kapittel i The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency 2016.

ICLG er en anerkjent publikasjon på konkurranserettsområdet. Denne utgaven omhandler praktiske problemstillinger knyttet til reglene om karteller og lempningssøknader i forbindelse med kartellvirksomhet.

Kapitlet for Norge er skrevet av advokatene Anders Ryssdal og Monica Hilseth-Hartwig, og gir en oversikt over det norske kartellforbudet, konkurransemyndighetenes etterforskningsmyndighet, mulige straffereaksjoner og lempning, domstolskontrollen med overtredelsesvedtak, samt private søksmål. Foruten kapitlet om norsk rett, dekker guiden det tilsvarende regelverket i mer enn 30 andre jurisdiksjoner.

Det norske kapitlet kan lastes ned her.

Kapitlet er publisert i 2016-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency; utgitt av Global Legal Group Ltd, London.