Nyheter

To nye partnere i Wiersholm

Georg Abusdal Engebretsen og Hans Augun Parmann tiltrer som partnere fra 1. januar 2019.

Vi er veldig stolte over å annonsere Georg og Hans Augun som nye partnere. Begge har tilbrakt mesteparten av sine karrierer i Wiersholm og startet hos oss i henholdsvis 2007 og 2010.

Georg har vært i Wiersholm siden han startet som advokatfullmektig i 2007 etter studier i Norge og England. Han ble fast advokat i 2011 etter å ha hatt permisjon som dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal tingrett fra 2010 – 2011. Han har vært senioradvokat i Wiersholm siden 2015.

Georg arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og institusjoner innenfor granskning, compliance og virksomhetsstyring. Han har omfattende erfaring og kunnskap innen det fulle spekteret av compliancerettslige problemstillinger, samt praktisk håndtering i alle faser. Han er engasjert og synlig i fagmiljøet og brukes ofte som foredragsholder. Han er en av initiativtagerne til Oslo Compliance Forum. Georg har også betydelig prosedyreerfaring.

Hans Augun startet som advokatfullmektig i Wiersholm i 2010 etter studier i Norge og USA og stillinger hos Finansdepartementet og Sivilombudsmannen. Han ble fast advokat i Wiersholm i 2011 og senioradvokat i 2014. Hans Augun har både norsk og amerikansk advokatbevilling (New York).

Hans Auguns kjernekompetanse er innen prosedyre, tvisteløsning og kontraktsrett, særlig tvisteløsning innenfor entrepriserett (on- og offshore). Hans Augun har bred erfaring med håndtering av store og komplekse saker for norske og internasjonale klienter. Han har erfaring fra alle domstolsnivåer, voldgift (norsk og internasjonal), forhandlinger og mekling.

Hans Augun er en dyktig prosjektleder og en viktig lagbygger i Wiersholm.