Nyheter

Varsling vekket stor interesse på Oslo Compliance Forum 2016

Deltakerantallet oversteg 250 da Wiersholm for fjerde gang inviterte til Oslo Compliance Forum 2016. En dag hvor kontrastene ble tydelige gjennom foredragene vi fikk fra scenen på Hotel Continental.

For tema var varsling, et begrep som rommer svært mye. Brad Birkenfeld tok oss gjennom sin makeløse historie fra tiden som bankmann i Sveits til i dag hvor han reiser verden rundt for å fortelle hvorfor vi trenger varslere og hvordan vi kan ta vare på dem.

Først og fremst mener han vi må beskytte dem som sier i fra når noe ikke er som det skal, for det andre trenger de å belønnes.

Birkenfelds beretning er fjern fra norske forhold, noe Jan Erik Skogs historie understreker. Skogs kamp da han varslet om kritikkverdige forhold i Unibuss tok mange år og var tidvis svært belastende for ham. Men som han selv sa, så hadde han ikke noe annet valg enn å varsle om de kritikkverdige forholdene som fant sted på hans arbeidsplass.

Fra Wiersholm fortalte Georg og Thomas om varslerens rolle sett med juridiske øyne. Det foreligger utvilsomt bred enighet om at noe må gjøres, men mange meninger om hvordan. Basert på sin omfattende erfaring vil Wiersholms advokater prioritere å gi innspill til myndighetenes arbeid med å etablere gode regler og retningslinjer.

Ordstyrer Anne Grosvold holdt stram regi under en dyptgående panelsamtale på slutten av programmet. Selv om samtlige av virksomhetsaktørene ser behovet for å prioritere tilrettelegging for varsling høyt, er gjennomføringen kompleks og sårbar.

Pressens rolle var et viktig moment og politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, minnet alle om den avgjørende rollen pressen spiller i det å få saker frem i lyset. Marianne Djupesland fra Økokrim bekreftet dette og anerkjente muligheten varslere har for anonymitet når de går til pressen. Ved varsel direkte til Økokrim/Politiet, får varsleren som kjent status som vitne.

Gårsdagens møteplass allerede inspirert mange nye ideer til neste års forum hvor vi vil fortsette å stille de vanskelige spørsmålene knyttet til compliance.