Nyheter

Wiersholm - stolt sponsor og vertskap for Ung i Finans

Det nyetablerte nettverkets første arrangement fant sted onsdag 2. februar.

Ung i Finans ble dannet i 2016 med formål om å «fremme kompetanse, legge til rette for nettverksbygging og fremme unge fagfolk i finansbransjen». Nettverket vil ta en aktiv rolle for å samle unge på tvers av selskaper og nisjer innad i finans, og ikke minst oppfordre selskaper til å fokusere på å drive frem sine unge talenter.

Wiersholm har gått inn som én av fire sponsorer til det nystartede nettverket. De tre andre sponsorene er Deloitte, Nordnet og Nordea.


Fire foredragsholdere var inviterte til vårt auditorium i går. Finansminister Siv Jensen, Paretosjef og eier Svein Støle og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer fortalte om hva de mener blir viktig i fremtidens finansbransje.

Til sist delte "Årets analytiker 2016", Pål Ringholm delte innsikt, råd og tips med den fullsatte salen. UiF-styret opplevde dette første arrangementet som en enestående suksess. Interessen for nettverket har vært massiv og i seg selv et bevis på at et slikt initiativ har vært etterlengtet.

Wiersholms engasjement

Forretningsadvokatens rolle som juridisk og kommersiell rådgiver er i kraftig utvikling, noe som knytter oss desto tettere til finansbransjen. Samarbeidet med Ung i Finans er selvsagt viktig når det kommer til å bygge nettverk, men er også en kunnskapsdelingsarena hvor de dyktigste representantene fra sine respektive bransjer kan lære av hverandre. Wiersholms deltakelse i Ung i Finans er etter vår mening derfor en investering i og et bidrag til fremtidens næringsliv.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV