Wiersholm bistår Eitzen Chemical ASA i deres restrukturering av gjeld

Eitzen Chemical ASA har inngått en såkalt Plan Support Agreeement ("PSA") med majoriteten av både selskapets banker og obligasjonseiere samt selskapets største aksjonær for finansiell restrukturering av selskapets gjeld.

PSA-en vil resultere i at selskapet konverterer bank- og obligasjonsgjeld på 850 millioner USD i selskapets balanse og tilbakebetaler cirka 46 millioner USD. Etter konvertering av bank- og obligasjonsgjelden vil innehaverne av den konverterte gjelden eie 98 prosent av selskapets aksjer.

Selskapet har inngått et såkalt term sheet for en ny revolving credit and term loan facility på et samlet beløp på 100 millioner USD, med mulighet til å øke det totale lånebeløpet til 150 millioner USD.

Eitzen Chemical vil fortsette å være notert på Oslo Børs. Intensjonen er at selskapet vil endre navn til Team Tankers International Ltd, og at selskapet vil, etter restruktureringen, flytte selskapet og noen av dets datterselskaper til Bermuda.

Vårt team ble ledet av: