Wiersholm bistår Norske Skogindustrier ASA

Wiersholm bistår Norske Skogindustrier ASA (Norske Skog) i tilbud om EUR 250 millioner nye pantsikrede obligasjoner og tilbud om usikrede obligasjoner i ombytte for eksisterende obligasjoner.

Wiersholm bistår Norske Skog med to separate tilbud fremsatt 22. januar 2015 (i) et femårig senior sikret obligasjonslån på EUR 250 millioner for å oppnå en bred refinansiering og gjeldsforlengelse av konsernets utestående gjeld og (ii) et tilbud om ombytte av eksisterende obligasjoner.

Norske Skog vil bruke nettoprovenyet fra utstedelsen i hovedsak til å legge til rette for et gjeldsbytte for de eksisterende obligasjonene, noe som ville forlenge løpetiden til alle obligasjonene med unntak av de med forfall i 2033. Eksisterende obligasjonseiere vil bli tilbudt en differensiert blanding av kontanter og nye usikrede obligasjoner avhengig av underliggende forfallsdatoer på de eksisterende obligasjonene. Den nye pantsikrede obligasjonene vil rangere foran de nyutstedte usikrede obligasjonene. De nye usikrede obligasjonene vil i sin tur rangere foran de eksisterende obligasjonene, som ikke deltar i ombyttet.

Norske Skog vil kreve samtykke fra et spesifisert flertall av obligasjonsinnehavere i hver enkelt av de eksisterende obligasjonsseriene for å kunne utstede EUR 250 millioner i nye pantsikrede obligasjoner.

Teamet ledes av: