Transaksjoner

Wiersholm bisto ved kjøp av Oslofjord Varme AS

Under ledelse av partner Inge Ekker Bartnes har Wiersholm bistått et konsortium bestående av Infranode, KLP og Mirova ved kjøp av Oslofjord Varme AS.

Hele pressemeldingen kan leses her.  

Ta kontakt med