Wiersholm bistod Bayer Group

Wiersholm har bistått Bayer Group, et av verdens ledende legemiddelselskap, med en inngåelse av en transaksjonsavtale med Algeta ASA.

Som følge av transaksjonsavtalen vil Bayer Group gi et tilbud om kjøp av 100% av aksjene i Algeta ASA. Tilbudet innebærer at Algeta ASAs aksjer verdsettes til en samlet verdi på NOK 17,6 mrd.

For mer informasjon:
Melding Oslo Børs
Pressemelding Bayer Group

Vårt team ble ledet av: