Wiersholm bistod Bravida

Wiersholm har bistått Bravida Norge AS i kjøpet av Otera Elektro. Otera Elektro er heleid av Agder Energi og hadde rundt 500 millioner kroner i omsetning i 2013.

Vårt team ble ledet av: