Wiersholm bistod Multiconsult ASA

Wiersholm har bistått Multiconsult ASA med notering på Oslo Børs.

Multiconsult ASA har gjennomført en vellykket noteringsprosess, og det er i forbindelse med dette gjennomført et salg av 10,6 millioner aksjer til en kurs som verdsetter Multiconsult til ca. 2 milliarder kroner. Første noteringsdag er 22. mai 2015.

Vårt team ble ledet av: