Wiersholm bistod aksjonærene i Nydalen Næringseiendom AS

Wiersholm har bistått aksjonærene i Nydalen Næringseiendom AS i salget av 100 % av aksjene i selskapet til OBOS Nye Hjem AS.

Selskapet eier eiendommen Sandakerveien 121 i Nydalen i Oslo. Leietaker er Schibsted, og eiendommen brukes til trykkeri.

OBOS' langsiktige plan er å utvikle eiendommen til bolig etter at leiekontrakten med Schibsted er utløpt.

Vårt team ble ledet av: