Wiersholm bistod Ringeriks-Kraft og deres eiere

Wiersholm bistod Ringeriks-Kraft og deres eiere, hhv Ringerike kommune og Hole kommune, i salget av 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft til KLP. Avtalen har en verdi på om lag 135 millioner kroner.

Vårt team ble ledet av: