Wiersholm bistod ved den første fast track noteringen på Oslo Børs

Wiersholm bistod ABG Sundal Collier, Swedbank First Securities og Pareto Securities ved børsnoteringen av Western Bulk ASA.

Dette er den første noteringen gjennomført basert på fast track noteringsprosessen som er etablert av Oslo Børs som et alternativ til den ordinære noteringsprosessen. Første noteringsdag for Western Bulk aksjen var 25. oktober 2013.

For mer informasjon om fast track noteringsprosess se vårt nyhetsbrev

For mer informasjon om Western Bulk ASA se www.westernbulk.no

Vårt team ble ledet av: