Nyheter

Wiersholm er nå miljøfyrtårn-sertifisert

Vi har gjort viktige endringer for en mer miljøvennlig arbeidshverdag.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot bedrifter og virksomheter i privat og i offentlig sektor. Ordningen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen innebærer at virksomheter forbedrer sine miljøprestasjoner innen følgende områder; arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Sertifiseringsprosessen har gjort at vi har gjennomgått og analysert våre vaner og etablert nye, mer miljøvennlige rutiner i vår virksomhet.

Les mer om Miljøfyrtårn her.

Vi gleder oss til et enda grønnere 2019.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christian Thyness

Facility Manager Se full CV