Wiersholm har bistått AF Gruppen

Wiersholm har bistått AF Gruppen med kjøp av 70 prosent av aksjene i LAB AS.

LAB er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet. Gjennom oppkjøpet av LAB-konsernet vil AF Gruppen ha et sterkt fotfeste også på Vestlandet.

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

Les pressemelding fra AF Gruppen for mer informasjon.

Vårt team ble ledet av: