Wiersholm har bistått Coop i kjøpet av ICA Norge

Coop Norge har inngått avtale om å kjøpe aksjene i ICA Norge. Wiersholm har bistått Coop i prosessen og vært tilrettelegger for transaksjonen.

Coop Norge og ICA Gruppen er enige om en avtale som innebærer at hele ICAs dagligvare virksomhet i Norge, bestående av 553 butikker, samt logistikk- og støttefunksjoner, selges til Coop.

Du kan lese pressemeldingen fra Coop her.

Vårt team ble ledet av.