Transaksjoner

Wiersholm har bistått Hurtigruten ASA

Hurtigruten ASA har inngått en transaksjonsavtale med Silk Bidco AS om fremsettelse av et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hurtigruten.

Tilbudsprisen verdsetter den samlede aksjekapitalen i Hurtigruten til ca. NOK 2 940 millioner.

Wiersholm har bistått Hurtigruten i prosessen.

Du kan lese hele pressemeldingen fra Hurtigruten her.  
 

 

Vårt team ble ledet av: