Transaksjoner

Wiersholm har bistått Infranode AB

Vi bisto selskapet i forbindelse med deres kjøp av en tredjedel av aksjene i Akershus Energi Varme AS.

Les pressemeldingen her.

Vårt kjerneteam: