Transaksjoner

Wiersholm har bistått KystTele

Wiersholm har bistått KystTele AS i forbindelse med salget av Helgeland Kraft, Hålogaland Kraft og SKS Eiendom sine aksjer i selskapet til KystTele Holding.

Kystteles nett strekker seg fra Trondheim til Narvik og fra Nesna til Mo i Rana, og går innom rundt 30 tettsteder og byer langs kysten. Selskapet ble etablert i 2005.

Vårt team ble ledet av: