Wiersholm har bistått Metier

Wiersholm har bistått aksjonærene i Metier i salget av Metier Holding AS til RPS Norway AS.

Metier er en ledende aktør i Norge innen project management og har opplevd betydelig vekst de siste årene. RPS Group vil med sin erfaring, spisskompetanse og størrelse støtte selskapet i den videre utviklingen.

RPS Group er et internasjonalt konsulentselskap som er børsnotert i London. RPS Group har tidligere kjøpt konsulentselskapet OEC i Norge.

Vårt team ble ledet av: