Wiersholm har bistått Nordic Capital ved avtale om kjøp av Vizrt

Et selskap kontrollert av Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") har inngått en fusjonsavtale med Vizrt Ltd. Wiersholm har bistått Nordic Capital i prosessen.

Avtalen innebærer at Nordic Capital vil betale kontant vederlag på 37 norske kroner per Vizrt aksje for alle aksjene i selskapet. Avtalen verdsetter aksjekapitalen i Vizrt til ca. 2,5 milliarder norske kroner.

Du kan lese pressemeldingen her.

Teamet ble ledet av: