Wiersholm har bistått SL Capital Partners

Wiersholm har bistått SL Capital Partners i forbindelse med deres kjøp av 13 småkraftverk fra Nordkraft AS.

Nordkraft skal drifte kraftverkene på vegne av SL Capital. Det er også en intensjon om å bygge ut nye småkraftverk og selge disse videre til SL Capital samt operere også dem. Dette har foreløpig vært et uvanlig skritt i norsk kraftbransje, men vi antar dette kan bli en mer vanlig form fremover. 

Pressemeldingen kan leses her.

Vårt team ble ledet av: