Transaksjoner

Wiersholm har bistått ved salg av VNG Norge AS

Vi bisto VNG AG ved salg av datterselskapet VNG Norge AS til Neptune Energy Norge AS.

VNG Norge har betydelig aktivitet knyttet til leting, utvikling og produksjon av olje- og gass på norsk og dansk kontinentalsokkel.

Mer informasjon om denne transaksjonen finnes i pressemeldingen fra VNG AG og i artikkel i Dagens Næringsliv (28.06.2018).

Vårt team var ledet av: