Nyheter

Wiersholm har gransket ytterligere fire varslingssaker i Hordaland politidistrikt

Wiersholms rapport Del 2 er overlevert Justis- og beredskapsdepartementet.

Advokatfirmaet Wiersholm AS leverte i  juni 2015 en rapport Del 1 som var en undersøkelse av arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefers varsel i den såkalte «Monikasaken».

Det ble i juli 2015 besluttet at varslingssakene til de fire øvrige varslerne ved Vest politidistrikt også skulle realitetsbehandles av Wiersholm. Rapport Del 2 som omhandler disse fire varslingssakene, ble overlevert departementet 15. mars 2015.

Les departementets pressemelding her.

Kontaktperson:

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV