Nyheter

Wiersholm nominert til årets talentpris

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Wiersholm er en av fem nominerte også i år.

Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Dermed setter talentprisen fokus på en utfordring som ethvert fremtidsrettet firma må løse – nemlig arbeidet med å utvikle og beholde talentene.

Juryen har bemerket at det tydelig er nedlagt mye arbeid i søknadene og det var stor diskusjon omkring årets kandidater. Vinneren kåres i forbindelse med Advokatforeningens fagdager 22. mai 2014.