Nyheter

Ferske publikasjoner

 "Norsk konkurranserett", bind II av bl.a. Håkon Cosma Størdal kommer i oppdatert versjon i januar. "Anskaffelsesrett i et nøtteskall" av Morten Goller m.fl. behandler alle sider ved anskaffelsesprosessen. Boken er oppdatert etter det nye regelverket og fungerer utmerket som både oppslagsverk og repetisjon for alle som har interesse for offentlige anskaffelser

NORSK KONKURRANSERETT bind II  Fusjonskontroll

NORSK KONKURRANSERETT bind II kommer i ny versjon. Boken gir en heldekkende fremstilling av norsk fusjonskontroll og behandler også hvilke regler som gjelder på EU-nivå.

Advokat og partner i Wiersholm, Håkon Cosma Størdal er medforfatter og har stått for den alt overveiende delen av revisjonen. 

"NORSK KONKURRANSERETT bind II  Fusjonskontroll" kan bestilles direkte fra Universitetsforlaget her.

Anskaffelsesrett i et nøtteskall er oppdatert

Anskaffelsesrett i et nøtteskall er ute i ny utgave, oppdatert etter det nye regelverket. Boken behandler alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til eventuell tvisteløsning. Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av anskaffelsesregelverket. Særlig i lys av de nylige endringene er boken velegnet for dem som ønsker en oversikt over de nye reglene. Boken går i tillegg i dybden på enkelte problemstillinger som i praksis skaper særlige utfordringer, som kravene til konkurransegrunnlag og avvisningsreglene. Også praktikere som arbeider med anskaffelser i det daglige – både på oppdragsgiversiden og tilbydersiden - vil derfor ha nytte av boken.

Advokat og partner i Wiersholm, Morten Goller, er hovedforfatter og blant annet advokat Oda Hellenes Ekre har bidratt til utgivelsen.

"Anskaffelsesrett i et nøtteskall" kan bestilles direkte fra Gyldendal Forlag her

Forfattere:

Klikk for detaljer

Morten Goller

Managing Partner Se full CV