Aktuelt i Wiersholm

Våre aktuelle saker

Nyheter

Seier i Patentstyret mot spritgiganten Absolut Vodka

Publisert: fredag, 10.mai 2019

Pernod Ricard S.A, som eier Absolut Vodka, gjorde innsigelse mot Maloramas registering av varemerket ABSOLUTT. Den 6. mai ga Patentstyret Malorama medhold i at varemerkeregistreringen opprettholdes. 

Nyheter

Nye prospektregler

Publisert: fredag, 10.mai 2019

Finansdepartementet har publisert lovforslaget om nye prospektregler. Formålet med de nye prospektreglene er å gjøre det enklere og billigere for utstedere, spesielt små og mellomstore utstedere, å få tilgang til kapitalmarkedene. 

Nyheter

Fusjonskontrollen – hvordan sikre en effektiv prosess?

Publisert: fredag, 3.mai 2019

Sammen med Oslo Economics ser vi nærmere på håndteringen av fusjonskontrollen og på de viktigste internasjonale utviklingstrekkene. 

Nyheter

Vil du bli del av vårt team?

Publisert: tirsdag, 16.april 2019

Akkurat nå har vi flere spennende stillinger ute. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til Advokatforeningens Talentpris 2019

Publisert: fredag, 12.april 2019

Årets Talentpris tildeles det advokatfirmaet som har kommet lengst i sin digitale satsing. 

Nyheter

MAR Insights - De nye markedsmisbruksreglene

Publisert: torsdag, 11.april 2019

Finansdepartementet publiserte 10. april 2019 lovforslaget om gjennomføring av EUs forordning om markedsmisbruk, MAR, i norsk rett. På disse sidene finner du en oversikt over de mest sentrale endringene i de nye markedsmisbruksreglene. 

Nyheter

Rekordgebyr til Google for brudd på GDPR

Publisert: tirsdag, 9.april 2019

Det franske datatilsynet (CNIL) ila Google LLC 21. januar i år et gebyr på 50 millioner euro for brudd på GDPRs regler om transparens, informasjon og samtykke. 

Nyheter

En kursendring som bør prøves av domstolene

Publisert: torsdag, 28.mars 2019

Næringslivets konkurranseutvalg har de siste årene lagt seg på en linje der det er for enkelt å omgå etterligningsvernet. 

Nyheter

Utilgjengelige forhåndsuttalelser skaper rettsusikkerhet

Publisert: fredag, 22.mars 2019

Skatteetaten avgir årlig et betydelig antall bindende forhåndsuttalelser (BFU) om ulike rettsspørsmål. Ordningen er en tjeneste fra Skatteetaten der skattepliktige mot et gebyr kan få vurdert og avklart skattemessige virkninger av en disposisjon før den gjennomføres. De aller fleste avsagte BFUer forblir upubliserte, og praksisen for når de offentliggjøres, fremstår i dag uklar og tilfeldig. 

Nyheter

Oslo Compliance Forum 2019

Publisert: torsdag, 21.mars 2019

Jan Fougner åpnet årets OCF ved å understreke alvoret i det å drive virksomhet som fører til brudd på menneskerettighetene. 

Nyheter

Nye prospektregler – nasjonale prospekter

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Prospektforordningen gir fortsatt adgang til å fastsette nasjonale regler for tilbud mellom EUR 1 million og EUR 8 millioner. 

Nyheter

Kilder om prospektforordningen

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Nedenfor følger en oversikt over kilder og relevante dokumenter som relaterer seg til prospektforordningen. 

Nyheter

Nye prospektregler – innholdskrav

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Innholdskravene til et EØS-prospekt videreføres i all hovedsak som før, men med prospektforordningen innføres det nye krav til sammendraget og risikofaktorene. 

Nyheter

Nye prospektregler – prospektplikten

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Ved gjennomføringen av prospektforordningen økes beløpsgrensen for EØS-prospekter til EUR 8 millioner og grensen for unntak fra prospekt økes til 20% av utsteders noterte verdipapirer i samme klasse. 

Nyheter

MAR for styremedlemmer

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Nedenfor finner du en samling av de emnene i markedsmisbruksreglene som vi mener er mest sentrale for deg som styremedlem. 

Nyheter

Endringer i forbudet mot innsidehandel

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Forbudet mot innsidehandel, herunder definisjonen av når det foreligger innsideinformasjon, videreføres hovedsakelig som før, men en viktig endring er at forbudet utvides til å ramme endring og kansellering av ordre etter mottak av innsideinformasjon, samt forsøk på innsidehandel. 

Nyheter

Nye krav til innsidelisten

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Plikten til å føre innsideliste videreføres som tidligere i MAR, men det innføres flere krav til listens form og innhold, samt nye krav til oppbevaring av listen. 

Nyheter

Endringer i forbudet mot markedsmanipulasjon

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Ved innføringen av MAR utvides forbudet mot markedsmanipulasjon og det innføres enkelte nye regler om tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering. 

Nyheter

Innføring av regler om markedssonderinger

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Markedssonderinger var ikke regulert i det tidligere markedsmisbruksregelverket og er heller ikke regulert i norsk rett. Ettersom markedssonderinger som regel innebærer formidling av innsideinformasjon så EU behov for å innta regler om dette ved omarbeidelsen av markedsmisbruksreglene. 

Nyheter

MAR for tilretteleggere

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Tilretteleggere må forholde seg til en rekke nye regler når MAR trer i kraft i norsk rett. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale reglene. 

Nyheter

Kilder om MAR

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Ettersom MAR implementeres i norsk rett gjennom en henvisning i verdipapirhandelloven vil de EU-rettslige kildene få større relevans enn tidligere. Av norske kilder har vi på nåværende tidspunkt utredningen til verdipapirlovutvalget og proposisjonen fra Finansdepartementet. Her har vi samlet sentrale kilder og relevante dokumenter som relaterer seg til MAR. 

Nyheter

Endringer for primærinnsidere

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Primærinnsideres meldeplikt videreføres for alle praktiske formål, men det gjøres noen sentrale endringer i hvilke typer av transaksjoner som vil utløse meldeplikt. Det vil også innføres handelsforbud før finansiell rapportering og primærinnsideres undersøkelsesplikt vil oppheves. 

Nyheter

MAR for utstedere

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Utstedere må forholde seg til en rekke nye regler når MAR trer i kraft i norsk rett. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale reglene. 

Nyheter

Nye regler om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Utsteders adgang til å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon videreføres i MAR, men det vil innføres noen sentrale endringer i prosedyren som må følges ved utsatt offentliggjøring. 

Nyheter

Vil du bli en del av vårt personvernteam?

Publisert: onsdag, 27.februar 2019

Vi leter etter en engasjert og dyktig kollega som vil utvikle sine ferdigheter i et av Norges fremste fagmiljøer. 

Nyheter

Vil du jobbe med oss?

Publisert: onsdag, 27.februar 2019

Wiersholm bygger fremtidens advokatfirma ved å koble dyktige og kloke hoder fra et bredt spekter av fagdisipliner. Nå ser vi etter en engasjert og strukturert leder for våre sentrale kontorfunksjoner - er du vår neste leder for Corporate Services?  

Nyheter

Wiersholm topp-rangeres i Chambers Global 2019

Publisert: fredag, 15.februar 2019

I år igjen bekrefter denne rangeringen at våre advokater besitter markedets sterkeste faglige kompetanse. 

Nyheter

Wiersholm topper igjen Finansavisens Advokatundersøkelse

Publisert: torsdag, 14.februar 2019

Wiersholm mottar flest poeng av alle firmaene samlet sett og overgår fjorårets poengsum. Managing partner Morten Goller kåres nok en gang til konkurrentenes mest ettertraktede. 

Nyheter

Wiersholm blir HumAks hovedsamarbeidspartner

Publisert: onsdag, 13.februar 2019

Vi ser frem til et aktivt samarbeid med jusstudentenes humanitæraksjon 

Nyheter

Høyesterett skal behandle eiendomsskatten

Publisert: fredag, 8.februar 2019

Kommunen anket lagmannsrettens dom. Prinsipalt ble det påberopt saksbehandlingsfeil, subsidiert at skatten ikke var skrevet ut for sent, og at virkninger av eventuell for sen utskrivning ikke er ugyldighet. 

Nyheter

Atle Gabrielsen til Wiersholm

Publisert: mandag, 4.februar 2019

Atle Gabrielsen tiltrer som partner 4. februar 2019. 

Nyheter

FNs høykommissær for flyktninger hos Wiersholm

Publisert: tirsdag, 29.januar 2019

NOAS og Røde Kors arrangerte mandag et viktig møte hos oss. 

Nyheter

Erik Thyness blir høyesterettsdommer

Publisert: tirsdag, 22.januar 2019

Etter 23 år i Wiersholm tar Erik nå fatt en av landets mest prestisjetunge oppgaver. 

Nyheter

The Lawyer European Awards 2019 - Vi er nominert i to kategorier

Publisert: tirsdag, 15.januar 2019

Vi er nominert til "Law Firm of the Year: The Nordics" og "European litigation team of the year". 

Nyheter

Wiersholm blir hovedsamarbeidspartner for Redd Barna

Publisert: onsdag, 9.januar 2019

Vi er veldig glade for å starte det nye året som Redd Barnas hovedsamarbeidspartner og ser frem til å ta fatt på et meningsfylt samarbeid med en organisasjon som virker for noe av det viktigste for en bærekraftig fremtid, nemlig barn, unge og utdanning. 

Nyheter

Full seier for Rimfrost mot Aker BioMarine

Publisert: tirsdag, 8.januar 2019

Rimfrost er fullstendig frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett etter å ha blitt saksøkt av Aker BioMarine med krav om rettigheter til patenter og patentsøknader for foredling av krill. 

Nyheter

Wiersholm er nå miljøfyrtårn-sertifisert

Publisert: tirsdag, 8.januar 2019

Vi har gjort viktige endringer for en mer miljøvennlig arbeidshverdag. 

Nyheter

To nye partnere i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 1.januar 2019

Georg Abusdal Engebretsen og Hans Augun Parmann tiltrer som partnere fra 1. januar 2019. 

Nyheter

Jusstudentene kårer Wiersholm til mest attraktive arbeidsgiver

Publisert: onsdag, 19.desember 2018

Wiersholm tar førsteplasssen i TNS Sifo Prosperas uavhengige employer branding-undersøkelse blant jusstudentene i Oslo, Bergen og Tromsø for 2018. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2018

Publisert: torsdag, 6.desember 2018

For åttende år på rad gikk Nordic Buy Out Forum av stabelen i regi av Wiersholm i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Nyheter

Seier for Rimfrost i Høyesterett

Publisert: onsdag, 21.november 2018

Wiersholm har bistått Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) i en prinsipiell sak for Høyesterett angående utstrekningen av patentlovens regler om tvungent verneting. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference 2018

Publisert: tirsdag, 20.november 2018

Wiersholm inviterte til næringslivets personvernkonferanse for tredje år på rad. 

Nyheter

Kryptoutvinning og elavgift

Publisert: fredag, 9.november 2018

Skattedirektoratet foreslår nå å fjerne avgiftsfordel. 

Nyheter

Ugyldig utskrivning av eiendomsskatt i 2016

Publisert: fredag, 2.november 2018

Borgarting lagmannsrett avsa dom og kjennelse 31. oktober 2018 i saken om gyldigheten av eiendomsskatt i Oslo kommune. 

Nyheter

Wiersholm med i næringslivsdelegasjonen til Kina i oktober

Publisert: torsdag, 18.oktober 2018

Partnere i Wiersholm, Ståle Gjengset og Kai Thøgersen, deltok i delegasjonen som besøkte Kina sammen med kongeparet, utenriksministeren og næringsministeren sist uke. 

Nyheter

Legal Hackathon 2018

Publisert: torsdag, 27.september 2018

Wiersholmeren Sarujan Mathimarans team vant "best performing solution" i helgens Hackathon. 

Nyheter

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda for andre gang

Publisert: onsdag, 26.september 2018

I et tilfelle som omhandlet salg av et næringsbygg, ga Skatteklagenemnda i vår klager medhold i fradragsrett for inngående merverdiavgift på pådratte transaksjonskostnader ved salget. 

Nyheter

Gladnyhet for eiendomsbransjen

Publisert: mandag, 24.september 2018

Det blir nå mindre risiko for avgiftstap ved eiendomstransaksjoner. 

Nyheter

GDPR og Wiersholm

Publisert: tirsdag, 17.juli 2018

Vi ser GDPR som et viktig og positivt steg for å styrke personvernet. 

Nyheter

Forsikringsavtaleloven er utdatert

Publisert: fredag, 22.juni 2018

Justis og Beredskapsdepartementet har foreslått endringer i forsikringsavtaleloven fra 1988 for å implementere enkelte bestemmelser i EU's Insurance Distribution Directive. Advokatforeningen har inngitt høringsinnspill og mener at det må sterkere lut til enn mindre enkelte endringer i den eksisterende loven.  

Nyheter

Vil du bidra i utviklingen av Norges mest innovative advokatfirma?

Publisert: fredag, 22.juni 2018

Vi bygger fremtidens advokatfirma ved å koble dyktige og kloke hoder fra et bredt spekter av fagdisipliner. Nå søker vi en Compliance & CSR ansvarlig, en Forretningsutvikler, en Klientutvikler og en Prosjektleder. 

Nyheter

Går din virksomhet på fornybar energi?

Publisert: tirsdag, 19.juni 2018

Globale aktører som Google, Facebook, Hydro og Alcoa velger nå å dekke hele eller deler av sitt energiforbruk med ny norsk fornybar energi. Det er særlig utbygging av vindkraft som bidrar med nye kraftvolumer til smelteverkene og datasentrene. 

Nyheter

Oslo tingrett underkjenner særnorsk eierspredningsregime

Publisert: torsdag, 14.juni 2018

Wiersholm har representert Netfonds i erstatningssak mot staten knyttet til krav om eierspredning i banker og forsikringsselskaper. Tingrettens dom i saken forelå 8. juni 2018. 

Nyheter

Ung i Finans hos Wiersholm

Publisert: torsdag, 7.juni 2018

Vi er sammen med DNB og Nordnet stolte sponsorer for dette spennende nettverket og var i går vertskap for deres sommeravslutning.  

Nyheter

FATF Private Sector Consultative Forum i Wien

Publisert: tirsdag, 8.mai 2018

Wiersholm var invitert som eneste norske advokatfirma. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til Advokatforeningens Talentpris 2018

Publisert: tirsdag, 24.april 2018

Fredag ble nominasjonene til årets Talentpris offentliggjort. Advokatforeningen opplyser at det i år var rekordstor interesse blant landets advokatfirmaer i konkurransen om å kapre prisen. 

Nyheter

Karl Even Rygh starter i Wiersholm

Publisert: torsdag, 5.april 2018

Karl Even Rygh tiltrer i dag som partner i vårt shipping-team. 

Nyheter

Oslo Compliance Forum 2018

Publisert: fredag, 23.mars 2018

For sjette gang samlet Wiersholm myndigheter og næringsliv for å diskutere de vanskelige spørsmålene.  

Nyheter

Shipping Podcast med Kristine Hasle Øverby

Publisert: torsdag, 15.mars 2018

Wiersholm-Partner Kristine Hasle Øverby ble i fjor utpekt som en av ti “women to watch” for fremtiden av YoungShip. Nylig stilte hun opp i Shipping Podcast for å snakke om mangfold, forbilder og digitalisering av maritim industri.  

Nyheter

Norgeshistoriens mestselgende juridiske verk i ny drakt

Publisert: tirsdag, 13.mars 2018

Den tredje utgaven av arbeidsmiljølovens kommentarutgave "Arbeidsmiljøloven Lovkommentar" er nå publisert.  

Nyheter

Ny dom fra Høyesterett om fradrag for forvaltningshonorar

Publisert: mandag, 12.mars 2018

Høyesterett avsa nylig dom i en skattesak mellom staten og Argentum m.fl. Saken gjaldt retten til skattemessig fradrag for forvaltningshonorarene som PE-fond normalt betaler til forvalter/rådgiver.  

Nyheter

Chambers Europe for 2018 er nå publisert

Publisert: fredag, 9.mars 2018

Vi er stolte over å ha flest individuelle rangeringer totalt.  

Nyheter

Wiersholm søker MVA-advokat

Publisert: fredag, 2.februar 2018

Vi styrker laget og søker deg som har minst fire-fem års erfaring med MVA, gjerne med bakgrunn fra Skatteetaten eller offentlig forvaltning, revisjonsselskap eller lignende. 

Nyheter

Vi er nominert til "Nordic Law Firm of the Year" av The Lawyer.

Publisert: torsdag, 1.februar 2018

Wiersholm vant den prestisjetunge prisen i 2017. 

Nyheter

Næringseiendomsmarkedet i 2017

Publisert: tirsdag, 30.januar 2018

Det totale omsetningsvolumet i 2017 økte sammenlignet med 2016. Trenden fra fjoråret har fortsatt, med høy aktivitet og et stort antall transaksjoner, men få porteføljesalg. 

Nyheter

Norsk Konkurranserett del II: Fusjonskontroll

Publisert: tirsdag, 30.januar 2018

Partner i Wiersholm, Håkon Cosma Størdal, er medforfatter av denne boken som gir en heldekkende fremstilling av norsk fusjonskontroll. 

Nyheter

Karl Even Rygh til Wiersholm

Publisert: tirsdag, 16.januar 2018

Med denne partnerrekrutteringen bekrefter og forsterker vi vår posisjon innen shipping.  

Nyheter

Morten Goller er ny managing partner i Wiersholm

Publisert: onsdag, 3.januar 2018

Goller overtar lederrollen etter Nils H. Thommessen. 

Nyheter

Ny partner i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 2.januar 2018

Christel Søreide trer inn i partnerskapet fra nyttår. 

Nyheter

Sentrale konkurransesaker

Publisert: torsdag, 14.desember 2017

2017 har vært et innholdsrikt år på konkurranserettens område, både i Norge og i EU/EØS. Blant annet har Høyesterett akseptert Konkurransetilsynets strenge praksis knyttet til prosjektsamarbeid i den prinsipielle Taxi-avgjørelsen. 

Nyheter

Ferske publikasjoner

Publisert: torsdag, 14.desember 2017

"Norsk konkurranserett", bind II av bla Håkon Cosma Størdal kommer i oppdatert versjon i januar. "Anskaffelsesrett i et nøtteskall" av Morten Goller m.fl. behandler alle sider ved anskaffelsesprosessen. Boken som har etablert seg som en klassiker på området er også ute i ny utgave, oppdatert etter det nye regelverket. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2017

Publisert: fredag, 8.desember 2017

For syvende gang arrangerte Wiersholm Nordic Buy Out Forum, som for øvrig også støttes av Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Nyheter

Vi har bistått MPC Container Ships

Publisert: fredag, 24.november 2017

Våre advokater bisto i forbindelse med en rettet emisjon hvor selskapet plasserte nye aksjer for ca. USD 175 millioner. 

Nyheter

Vi har bistått Schibsted med emisjon

Publisert: torsdag, 23.november 2017

Våre advokater bisto selskapet i forbindelse med en emisjon på 2.5 milliarder kroner. 

Nyheter

Vi har bistått Komplett Bank med IPO og notering på Oslo Børs

Publisert: fredag, 10.november 2017

Komplett Bank ble fredag 10. november tatt opp til notering på Oslo Børs etter gjennomføring av en vellykket IPO. Wiersholm har bistått Komplett Bank i prosessen. 

Nyheter

Wiersholm har bistått Borr Drilling med emisjon samt kjøp av rigger

Publisert: tirsdag, 10.oktober 2017

Emisjonen er i forbindelse med oppkjøp av ni jack-up rigger. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference 2017

Publisert: torsdag, 21.september 2017

Wiersholm og Abelia arrangerte næringslivets personvernkonferanse for andre år på rad.  

Nyheter

Ny doktorgrad

Publisert: onsdag, 16.august 2017

Advokatfullmektig Morten Nadim disputerte 12. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.  

Nyheter

Jon Rabben til Wiersholm

Publisert: tirsdag, 15.august 2017

En av Norges dyktigste og mest erfarne advokater tiltrer som partner i vårt energi-team.  

Nyheter

Wiersholm Summer School 2017

Publisert: tirsdag, 8.august 2017

I dag starter Wiersholm Summer School hvor 30 studenter får en unik forsmak på livet som forretningsadvokat hos oss.  

Nyheter

Wiersholm størst i Norge på transaksjoner i første halvår 2017

Publisert: tirsdag, 11.juli 2017

Wiersholm ligger øverst på Mergermarkets oversikt over transaksjoner i Norge målt i transaksjonsverdi, og på andreplass på antall. 

Nyheter

Kristine Hasle Øverby: En av ti kvinner å se opp for i shipping

Publisert: mandag, 29.mai 2017

YoungShip Oslos jury har plukket ut kandidater som har vist engasjement for bransjen og har vist gode lederegenskaper. 

Nyheter

Advokat søkes til vår faggruppe for granskning og compliance

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

Vi leter etter en engasjert og dyktig kollega som vil utvikle sine ferdigheter i et av Norges fremste fagmiljøer. 

Nyheter

Bettina Banoun i NRK-debatt om eiendomsskatten

Publisert: fredag, 31.mars 2017

Banoun representerer Huseiernes Landsforbund i gruppesøksmålet mot Oslo Kommune.  

Nyheter

Oslo Compliance Forum for femte gang

Publisert: onsdag, 22.mars 2017

Tirsdag 21. mars samlet Wiersholm igjen sentrale aktører innen compliance på Hotel Continental. Denne gangen med bærekraft som tema. 

Nyheter

Wiersholm har bistått Olympic Ship

Publisert: mandag, 6.februar 2017

Den finansielle restruktureringen av selskapet kom i mål lørdag 4. februar. 

Nyheter

Wiersholm - stolt sponsor og vertskap for Ung i Finans

Publisert: fredag, 3.februar 2017

Det nyetablerte nettverkets første arrangement fant sted onsdag 2. februar. 

Nyheter

Næringseiendomsmarkedet i 2016

Publisert: fredag, 27.januar 2017

Markedet for næringseiendom nådde et høydepunkt i 2015 med rekordhøye omsetningsvolumer. I 2016 gikk volumet en del ned, men aktiviteten var fortsatt høy. 2016 endte som nok et bra år for omsetning av næringseiendom, med det nest høyeste registrerte volumet noensinne. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til årets nordiske advokatfirma av The Lawyer

Publisert: tirsdag, 17.januar 2017

Rekordmange advokatfirmaer kjempet i år om å bli nominert.  

Nyheter

Nytt år og to nye partnere i Wiersholm

Publisert: mandag, 2.januar 2017

Den 1. januar 2017 tiltrådte Kristian Martin Lind og Kristine Hasle Øverby som partnere. Begge har lang fartstid i Wiersholm når de nå går inn i partnerskapet.  

Nyheter

Vil du bidra i utviklingen av Norges ledende og mest innovative advokatfirma?

Publisert: torsdag, 29.desember 2016

Vi ser etter to engasjerte og strukturerte siviløkonomer som kan bidra til å styrke vår posisjon og sikre at vi er i forkant av de endringene advokatbransjen står overfor.  

Nyheter

Wiersholm bistår Olympic

Publisert: mandag, 12.desember 2016

Olympic Ship har sikret seg den nødvendige støtten for en restrukturering av rederiet, går det frem av en børsmelding fredag 9. desember. 

Nyheter

Oppsummering av Nordic Buy Out Forum 2016

Publisert: torsdag, 8.desember 2016

Onsdag 7. desember samlet Wiersholm sammen med Norsk Venturekapitalforening (NVCA) transaksjonsmiljøet til det sjette Nordic Buy Out Forum. 

Nyheter

Vil du bli en del av vårt skatteteam?

Publisert: onsdag, 23.november 2016

Wiersholm søker tre advokater/advokatfullmektiger til vår faggruppe for skatt & MVA.  

Nyheter

Vil du jobbe med oss?

Publisert: tirsdag, 22.november 2016

Vi har et stort team innenfor fornybar energi, men trenger flere engasjerte og dyktige kolleger som ønsker å utvikle sine ferdigheter i et av Norges fremste faglige miljøer. 

Nyheter

Invitasjonene til Nordic Buy Out Forum 2016 er nå sendt ut.

Publisert: tirsdag, 15.november 2016

Årets Buy Out Forum er delt inn i fire sesjoner: The Art of Deal-Making, Value Creation in the Digital Age, Investment Insights og Market Developments.  

Nyheter

Er eiendomsskatten i Oslo ulovlig?

Publisert: tirsdag, 1.november 2016

Bettina Banoun representerer Huseiernes Landsforbund i saken mot Oslo Kommune.  

Nyheter

Hold av 7. desember for Nordic Buy Out

Publisert: onsdag, 28.september 2016

Wiersholm og med-arrangør Norsk Venturekapitalforening (NVCA) samler for sjette år på rad alle som er involvert i transaksjonsmarkedet i Norge og i Norden. 

Nyheter

Harvard og Wiersholm teamet opp under årets IBA-konferanse

Publisert: tirsdag, 20.september 2016

Hvert år samles advokater fra hele verden til bransjens viktigste globale møteplass. I år er konferansen lagt til Washington DC. 

Nyheter

Jan Fougners bok "Endring i arbeidsforhold" i annenutgave

Publisert: mandag, 29.august 2016

Fredag ble boken overrakt Wiersholm fra Universitetsforlaget. 

Nyheter

Wiersholm Open for tiende gang

Publisert: fredag, 26.august 2016

En sprek syklistgjeng samlet seg ved Bogstadvannet onsdag 24. august for siste runde med Wiersholm Open.  

Nyheter

Tilbake til fremtiden

Publisert: torsdag, 25.august 2016

Svært høy etterspørsel etter næringseiendom gjør at det vil bli en klar økning i bruken av forwardkontrakter, sier partner Ståle O. Meleng i Finansavisen i dag. 

Nyheter

Refusjon av ungarsk merverdiavgift for norske selskaper

Publisert: torsdag, 7.juli 2016

Norske selskaper med fradragsrett har rett til refusjon av ungarsk merverdiavgift (”áfa”) som de har betalt, med mindre de har utført avgiftspliktige salg i Ungarn. Innkjøp f.o.m. 1. januar 2014 refunderes hvis søknad er levert innen 30. september 2016.  

Nyheter

Skal selvskryt redde jobben?

Publisert: tirsdag, 28.juni 2016

Invitasjonen til å bedrive egenreklame skyver mye av utvelgelsesansvaret over på arbeidstakerne, i strid med norsk rett, skriver Ellen Røyneberg og Ragnhild J. Nakling i et tilsvar til Anniken Astrup i Finansavisen i dag. 

Nyheter

Brexit for Storbritannia

Publisert: fredag, 24.juni 2016

Gårsdagens folkeavstemning resulterte i at britene går ut av EU. Situasjonen i Europa og i verden beskrives nå som et politisk og økonomisk sjokk. Det er ingen tvil om at implikasjonene vil være mange og usikkerheten stor både på kort og lang sikt. 

Nyheter

Wiersholms Stephan L. Jervell om brexit

Publisert: torsdag, 23.juni 2016

I dag stemmer britene og meningsmålingene viser dødt løp. Markedene verden over vil merke effektene av en brexit. Partner Stephan L. Jervell gir deg et kort overblikk over noen av de viktigste utfordringene. 

Nyheter

"God nok" – eller adgang til å beholde de beste?

Publisert: fredag, 10.juni 2016

Ved kompetansebasert nedbemanning, som dominerer i dagens arbeidsmarked, er det lov å beholde de beste, skriver våre advokater Ingvild Solli og Christel Søreide i Finansavisen i dag.  

Nyheter

Professorens udaterte rettsoppfatning

Publisert: mandag, 2.mai 2016

Professor Beate Sjåfjell fortjener respekt for sitt kritiske blikk på den tradisjonelle selskapsretten. Det hindrer likevel den saklige debatt at flere av hennes innlegg bærer preg av fordommer og forutinntatte holdninger, skriver Wiersholms Andreas Mellbye i denne kronikken i DN. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference

Publisert: torsdag, 21.april 2016

Partner i Wiersholm, Rune Opdahl, innledet Oslo Privacy Conference med å fortelle at Wiersholm sammen med Abelia, har hatt et mål om å skape næringslivets personvernkonferanse. Den målsetningen ble definitivt innfridd i går da halvdagskonferansen ble avholdt Continental. 

Nyheter

To uker til Oslo Privacy Conference

Publisert: tirsdag, 5.april 2016

Wiersholm i samarbeid med Abelia ønsker velkommen til næringslivets personvernkonferanse. 

Nyheter

Varsling vekket stor interesse på Oslo Compliance Forum 2016

Publisert: fredag, 18.mars 2016

Deltakerantallet oversteg 250 da Wiersholm for fjerde gang inviterte til Oslo Compliance Forum 2016. En dag hvor kontrastene ble tydelige gjennom foredragene vi fikk fra scenen på Hotel Continental. 

Nyheter

Wiersholm har gransket ytterligere fire varslingssaker i Hordaland politidistrikt

Publisert: tirsdag, 15.mars 2016

Wiersholms rapport Del 2 er overlevert Justis og beredskapsdepartementet. 

Nyheter

Deling og rettigheter

Publisert: mandag, 14.mars 2016

Det er behov for bevisstgjøring og opprydding i debatten om delingsøkonomien som trussel mot arbeidslivet og arbeidstagerrettigheter, skriver Jan Fougner og Christel Søreide i denne kronikken i DN i dag. 

Nyheter

Torsdag 17. mars setter vi varslerens rolle i søkelyset

Publisert: torsdag, 10.mars 2016

Nedtellingen til Oslo Compliance Forum på Hotel Continental er i gang. Det er fjerde år på rad at Wiersholm inviterer til dialog om stadig viktigere problemstillinger for både offentlige og private aktører. På OCF ønsker vi å stille de vanskelige spørsmålene om anti-korrupsjon, samfunnsansvar og compliance. 

Nyheter

Tid for reform

Publisert: fredag, 19.februar 2016

Bettina Banoun drøfter formuesskattens uheldige virkninger for norsk næringsliv i denne kronikken i Finansavisen. Hun tar til orde for en skattereform som både sikrer skatteinntekter, god fordeling og stimulerer til vekst og økt sysselsetting. 

Nyheter

Nedbemanning uten stolleken

Publisert: mandag, 1.februar 2016

Det pågår og planlegges mange nedbemanninger i norsk næringsliv. I de langt fleste er det bred konsensus om behovet for å nedbemanne og kutte kostnader. Det er utvelgelsen av hvem som må gå som oftest skaper konflikter, skriver Eli Aasheim og Christel Søreide i denne kronikken i DN. 

Nyheter

Svekker skatteetaten rettssikkerheten?

Publisert: tirsdag, 26.januar 2016

Høyesterett fraviker skatteetatens rettsoppfatning i flere prinsipielle saker. Er etaten i utakt med gjeldende rett? spør Tone Kaarbø i en kronikk i DN i dag. 

Nyheter

Vi bistår NHO og Regnskap Norge

Publisert: tirsdag, 26.januar 2016

Mandag 25. januar overleverte Olav Fr. Perland utredningen "Revisors særattestasjoner etter aksjeloven" til statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og Fiskeridepartementet. 

Nyheter

Åpner privat chat for sjefen

Publisert: mandag, 18.januar 2016

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo denne uken fast at arbeidsgivere kan ha rett til å lese ansattes private chatmeldinger. Norske regler som beskytter ansatte mot innsyn bør stå for fall, skriver Rune Opdahl i en kronikk i DN. 

Nyheter

Nytt år og tre nye partnere i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 5.januar 2016

Den 1. januar 2016 tiltrådte Sondre Dyrland, Thomas Naalsund og Håkon Cosma Størdal som partnere i Wiersholm. Med dette styrkes viktige fagfelt og satsningsområder. 

Nyheter

Wiersholm bistår Polarcus

Publisert: mandag, 7.desember 2015

Polarcus opplyser at de har startet prosessen med å adressere selskapets langsiktige finansielle struktur med formål om å restrukturere selskapets balanse. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum for femte gang

Publisert: fredag, 4.desember 2015

Torsdag 3. desember samlet Wiersholm og Norsk Venturekapitalforening aktørene i transaksjonsmarkedet til den femte, og hittil desidert, største Nordic Buy Out Forum. 

Nyheter

ICLG Cartels & Leniency

Publisert: onsdag, 2.desember 2015

Wiersholm har bidratt med et kapittel i The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency 2016. 

Nyheter

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2015

Publisert: tirsdag, 1.desember 2015

I denne Agendautgaven setter Wiersholm søkelys på ulike fasetter ved den stadig akselererende teknologiutviklingen. 

Nyheter

Ny partner i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 1.desember 2015

Vi har gleden av å meddele at Thomas Skjelbred tiltrer som partner i Wiersholm fra 1. desember 2015.  

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2015

Publisert: onsdag, 25.november 2015

Den 3. desember arrangerer Wiersholm, i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Nordic Buy Out Forum. Dette er femte gang vi samler aktørene innen transaksjonsmarkedet til Norges viktigste bransjetreff. 

Nyheter

Kamuflert lovendring skjerper aksjeskatt

Publisert: onsdag, 14.oktober 2015

Finansdepartementet foreslår å ikke lenger gi skattefradrag for kostnader knyttet til påtenkte, men ikke gjennomførte, kjøp av aksjer som er omfattet av den såkalte fritaksmetoden. Forslaget vil virke urimelig og stride med de generelle prinsippene i skattesystemet, skriver Wiersholm i dagens DN.  

Nyheter

Godt tilpasset reform

Publisert: mandag, 12.oktober 2015

Wiersholms advokat Bettina Banoun deltar i debatten om regjeringens skattereform i denne kronikken i DN i dag.  

Nyheter

Europa gjeninnfører datamuren

Publisert: mandag, 12.oktober 2015

EU-domstolens underkjennelse av Safe Harbour-avtalen fra 2000 påvirker ikke bare amerikanske selskaper, men får også konsekvenser for norske aktører, skriver Wiersholms advokater Rune Opdahl og Ørjan N. Skår i denne kronikken i DN i dag. 

Nyheter

ICLG Competition Litigation

Publisert: mandag, 5.oktober 2015

Wiersholm har skrevet kapitlet om norsk rett i The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2016. 

Nyheter

Bettina snakker skatt med Valebrokk

Publisert: onsdag, 23.september 2015

Høstens politiske skattedrakamp var tema da Wiersholms advokat Bettina Banoun gjestet Valebrokk & Co i E24.  

Nyheter

Seier i sak om dobbeltbeskatning

Publisert: mandag, 21.september 2015

Høyesterett fastslår at nasjonal dobbeltbeskatning er forbudt i en fersk dom. Wiersholms advokat Andreas Bullen har bistått skattyter. 

Nyheter

Wiersholm har bistått Telenor i saken om blokkering av pirat-nettsteder

Publisert: torsdag, 3.september 2015

En grundig og god prosess mellom rettighetshaverne og internettilbyderne, munnet i går ut i en kjennelse fra retten. 

Nyheter

Konkurransetilsynets irrganger

Publisert: torsdag, 3.september 2015

Wiersholms advokater Håkon Cosma Størdal og Monica Hilseth-Hartwig deltar i debatten om domstolskontrollen med Konkurransetilsynets vedtak i denne kronikken, som stod på trykk i DN den 1. september 2015. 

Nyheter

Strålende innsats!

Publisert: mandag, 24.august 2015

Tirsdag 19. august gikk startskuddet for 9. gang for det populære sykkelrittet Wiersholm Open ... 

Nyheter

Unngå å bryte loven når jobbsøkere sjekkes ut

Publisert: torsdag, 13.august 2015

Wiersholms Rune Opdahl og Christel Søreide har laget en veiviser for arbeidsgivere som jakter nye hoder i siste utgave av Kapital 

Nyheter

Høy pris for effektivisering

Publisert: torsdag, 30.juli 2015

Den foreslåtte ordningen med kartellforlik kan gå på rettssikkerheten løs. Hensynet til private aktører må ivaretas, skriver Wiersholms Håkon Cosma Størdal i DN i dag. 

Nyheter

Krevende logistikk på Sverdrup

Publisert: onsdag, 15.juli 2015

Å dele oppgavene mellom flere leverandører i utbyggingsprosjekter kan ha store kostnadsmessige fordeler. Modellen stiller imidlertid høye krav til prosjektstyring fra operatørsiden skriver Ronny Lund og Anders Teigen Bakke i en kronikk i Teknisk Ukeblad. 

Nyheter

Kronikk i Finansavisen om preferanseaksjer

Publisert: fredag, 26.juni 2015

Selv om vi ikke har sett børsnoterte preferanseaksjer på mange år i Norge, kan det være et godt alternativ til lån, skriver Jon Petter Haaland og Knut Bergo fra Wiersholm i Finansavisen i dag. 

Nyheter

Pressemelding | Monika-saken

Publisert: torsdag, 25.juni 2015

Advokatfirmaet Wiersholm AS har i dag overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet rapport av 25. juni 2015 vedrørende Hordaland politidistrikts håndtering av Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt etterforskningen av den såkalte Monika saken. 

Nyheter

"Monika-saken" – Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling

Publisert: onsdag, 24.juni 2015

Wiersholm fikk i vinter i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å undersøke arbeidsgivers håndtering av varslingen i Monika-saken. I morgen kl. 10.00 offentliggjøres Wiersholms rapport på Justis- og beredskapsdepartementets- og Wiersholms hjemmesider. Advokat Jan Fougner har ledet arbeidet og vil være tilgjengelig for pressen kl. 11.00 i Wiersholms lokaler i Dokkveien 1. 

Nyheter

Kjøligere obligasjonsmarked et hett tema på konferanse

Publisert: fredag, 5.juni 2015

Finansieringsutsiktene sett i lys av fallet i oljeprisen var et hett tema da shipping og offshorebransjen samlet nærmere 300 deltagere under Marine Moneys Norway Ship & Offshore Finance Forum i går. Wiersholm som er sponsor av arrangementet, var selvfølgelig godt representert. 

Nyheter

Wiersholm har bistått NTE med utredning av eierskapsmodeller

Publisert: fredag, 8.mai 2015

Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2014 at det skulle gjennomføres en utredning av ulike eierskapsmodeller for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Wiersholm ble engasjert til å foreta utredningen. Nå foreligger rapporten. 

Nyheter

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2015

Publisert: torsdag, 30.april 2015

Det er full fres i eiendomsmarkedet. Lav lånefinansiert rente sammen med en risikojustert avkastning for næringseiendom som fremstår attraktiv, bidro til høy aktivitet i eiendomsmarkedet i 2014. Vi har grunn til å tro at nivået holder seg inneværende år. 

Nyheter

Praktisk guide for lovligheten av et utvalg markedstiltak

Publisert: fredag, 24.april 2015

Wiersholm har laget en forenklet veiledning for lovligheten av et utvalg av markedstiltak. 

Nyheter

Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond

Publisert: torsdag, 23.april 2015

Finansdepartementet sendte den 14. april 2015 på høring et forslag til nye skatteregler for verdipapirfond. Forslaget får stor betydning både for beskatningen av verdipapirfond, og for investorene i slike fond. 

Nyheter

Wiersholm bistår når konkursloven utredes

Publisert: onsdag, 8.april 2015

Vår partner Ståle Gjengset skal bistå dommer Leif Villars-Dahl i arbeidet med å gjennomgå gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven.  

Nyheter

Regjeringen varsler strengere regler for konkurranseklausuler

Publisert: mandag, 30.mars 2015

Regjeringen har fremmet forslag om nye regler for konkurranseklausuler i arbeidsforhold. 

Nyheter

Jan Fougner utnevnt til professor II på Handelshøyskolen BI

Publisert: fredag, 27.mars 2015

Jan Fougner er utnevnt til Professor II i Arbeidsrett på Handelshøyskolen BI. Stillingen er et supplement til hans partnerskap i Wiersholm. 

Nyheter

Prisverdig initiativ - lovforslag med ny korrupsjonsbestemmelse

Publisert: fredag, 20.mars 2015

- Jeg har opplevd få innsigelser mot lovforslaget, og har derfor tro på at dette blir norsk lov om kort tid, fortalte Michael Tetzschner på Oslo Compliance Forum. 

Nyheter

Straffeforfølgning av enkeltpersoner ved brudd på konkurransereglene

Publisert: fredag, 13.mars 2015

Konkurransetilsynet har ute på høring et utkast til veileder om anmeldelse av enkeltpersoner. Vi ser positivt på at tilsynet vil gi veiledning om hvilke tilfeller det kan være aktuelt med påtale, men etterlyser større grad av forutsigbarhet. 

Nyheter

Vi skaper debatt - lovforslag med ny korrupsjonsbestemmelse

Publisert: tirsdag, 10.mars 2015

På Oslo Compliance Forum spør vi om norske selskaper får uttelling for sin innsats innen forebygging, selvrapportering og myndighetsarbeid. Med dagens regelverk er det mye som tyder på at de ikke gjør det. 

Nyheter

Konkurransetilsynet godkjenner Coops kjøp av ICA Norge

Publisert: torsdag, 5.mars 2015

Coops kjøp av ICA Norge ble godkjent av Konkurransetilsynet 4. mars. Godkjenningen er i samsvar med tiltak foreslått av Coop. 

Nyheter

Vi har flyttet!

Publisert: mandag, 23.februar 2015

I dag, mandag 23. februar, er vi på plass i vårt nye bygg i Dokkveien 1 på Aker Brygge. Vi gleder oss til å ønske både eksisterende og nye forbindelser velkommen til Dokkveien 1!  

Nyheter

Justisdepartementet har engasjert Wiersholm

Publisert: lørdag, 21.februar 2015

Wiersholms partner Jan Fougner er engasjert til å granske politiledelsens interne håndtering av varsleren i Monika-saken. 

Nyheter

Jan Fougner gjester Juridisk ABC

Publisert: fredag, 13.februar 2015

Arbeidsgivers styringsrett – hvem har makten i arbeidsforholdet? I februar gjestet Jan Fougner programmet Juridisk ABC. Du kan høre programmet på podcast. 

Nyheter

Hvordan sikre bedriftens verdier?

Publisert: mandag, 29.desember 2014

I lys av avsløringen om tilstedeværelsen av ulovlige basestasjoner og de sikkerhetstruslene som følger av dette, inviterer Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Wiersholm, Aeger Group, Cepia Technology og First House til sikkerhetsseminar. 

Nyheter

Nye partnere i Wiersholm

Publisert: mandag, 29.desember 2014

Wiersholm har gleden av å meddele at Gunhild Dugstad, Rune Opdahl og Hans Kenneth Viga-Gerhardsen er tatt opp som nye partnere med virkning fra 1. januar 2015. 

Nyheter

The International Comparative Legal Guide

Publisert: mandag, 1.desember 2014

Anders Ryssdal og Monica Hilseth-Hartwig har bidratt i siste utgave av The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency 2015 edition. 

Nyheter

Wiersholm-advokat utnevnt til statssekretær

Publisert: fredag, 17.oktober 2014

Marit Berger Røsland fra Wiersholm er i dag utnevnt som statssekretær på Statsministerens kontor. 

Nyheter

Skatte- og avgiftsendringer ved statsbudsjettet 2015

Publisert: onsdag, 8.oktober 2014

Med noen få unntak inneholder regjeringens forslag til skatteopplegg for 2015 kun justeringer av skatte- og avgiftssatser, samt innslagspunkt for skatt og avgift. 

Nyheter

Hva vet egentlig de sakkyndige?

Publisert: tirsdag, 7.oktober 2014

Anders Ryssdal ledet utvalget om sakkyndige som avga rapport 6. oktober. Du kan laste ned rapporten fra utvalget og lese kronikken til Anders Ryssdal om temaet her. 

Nyheter

The International Comparative Legal Guide

Publisert: mandag, 29.september 2014

Anders Ryssdal og Monica Hilseth-Hartwig har bidratt til siste utgaven av The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2015 edition. 

Nyheter

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring

Publisert: torsdag, 3.juli 2014

Departementet har sendt på høring en rekke forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Her følger en overordnet oppsummering av forslagene. 

Nyheter

Morgendagens nettselskaper

Publisert: fredag, 27.juni 2014

Kraftselskapene og i særlig grad nettselskapene står overfor betydelige utfordringer i tiden fremover. Både Reiten-rapporten og den foreslåtte kommunereformen kan få vesentlig betydning for hvordan fremtidens nettselskaper vil se ut . 

Nyheter

Forslag til forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Publisert: fredag, 20.juni 2014

Utvalget for gjennomgang av den særnorske delen av regelverket for offentlige anskaffelser leverte sin utredning til Nærings- og fiskeridepartementet 10. juni. Utvalget fremmer forslag som tar sikte på å gjøre regelverket lettere tilgjengelig. 

Nyheter

Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere

Publisert: onsdag, 14.mai 2014

Finansdepartementet har vedtatt lovendringer i merverdiavgiftsloven med virkning fra 1. juli 2014. Lovendringene går ut på en forenkling av prosessen for å bli frivillig registrert for utleie av fast eiendom i Merverdiavgiftsregisteret. 

Nyheter

Wiersholm nominert til årets talentpris

Publisert: mandag, 5.mai 2014

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Wiersholm er en av fem nominerte også i år. 

Nyheter

Forslag til gjennomføring av AIFMD

Publisert: fredag, 2.mai 2014

Finansdepartementet har fremmet forslag til ny lov om alternative investeringsfond. Forslaget gjennomfører AIFM-direktivet i norsk rett. Det er forventet at Stortinget vil behandle lovforslaget før sommeren, med ikrafttredelse 1. juli 2014. 

Nyheter

Tilrettelagt for bedre bedriftsøkonomisk organisering

Publisert: tirsdag, 29.april 2014

Skattedirektoratet vedtok 31. mars en endring i Merverdiavgiftsforskriften som påvirker fast eiendom. Endringen har betydning for justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon via "hjelpeselskap". 

Nyheter

Om virkningen av signaturforbehold

Publisert: mandag, 28.april 2014

Partene i en kontraktsforhandling blir ikke sjelden enige om at de ikke skal være bundet til noen avtale før de har signert et skriftlig kontraktsdokument. 

Nyheter

Rentebegrensing - Unntaktsforskrift vedtatt

Publisert: fredag, 25.april 2014

Regler om begrensning i fradragsrett for gjeldsrenter i interessefellesskap – unntaksforskrift er vedtatt. 

Nyheter

Utfisjonering av fast eiendom og etterfølgende aksjesalg

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Ved eiendomstransaksjoner har man ofte sett det som en forretningsmessig og praktisk sett gunstig løsning, å fisjonere ut den eiendom som skal selges i et eget selskap. 

Nyheter

Momsfelle snart historie

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Ikke krav om virksomme leieforhold for å oppnå fradragsrett ved oppføring – avklaring fra Finansdepartementet. 

Nyheter

Solidarisk skatteansvar for deltakerlignede eiendomsselskaper

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Eiendomsselskaper er oftest organisert som AS, men det er ikke så rent sjelden at eiendomsselskaper heller organiseres som deltakerlignede selskaper. 

Nyheter

Revisjon av Eierseksjonsloven

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Under regjeringen Stoltenberg II ble det av daværende kommunal- og regionalministeren Liv Signe Navarsete satt ned et utvalg som skal se nærmere på Eierseksjonsloven. 

Nyheter

Tomtefeste - viderføring av midlertidig lov

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Regjeringen fremmet den 28. februar 2014 forslag om å videreføre midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus med ett år frem til 1. juli 2015. 

Nyheter

Nye retningslinjer for frivillig registrering

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Skattedirektoratet endrer praksis i saker hvor virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Nyheter

Aksjonæraktivisme – et gode eller onde?

Publisert: mandag, 7.april 2014

I USA pågår det for tiden en tidvis opphetet diskusjon om aktivistaksjonærer er et gode eller onde for bedriftene de er investert i og for landets økonomi generelt. 

Nyheter

Samlet næringslivet med anti-korrupsjon på dagsorden

Publisert: onsdag, 19.mars 2014

Korrupsjon og mislighold opptar svært mange. Wiersholms Jan Fougner er initiativtaker til Oslo Compliance Forum og utfordret Næringsministeren på dagens konferanse. 

Nyheter

Anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen

Publisert: torsdag, 13.februar 2014

Anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen og et nytt usikkerhetsmoment? 

Nyheter

Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere

Publisert: onsdag, 1.januar 2014

 

Nyheter

Fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Publisert: mandag, 23.desember 2013

 

Nyheter

Revidert statsbudsjett 2014

Publisert: torsdag, 7.november 2013

Den 8. november 2013 la regjeringen Solberg frem forslag til revidert statsbudsjett. 

Nyheter

Lovendringer styrker vern av immaterielle rettigheter

Publisert: fredag, 9.august 2013