Aktuelt i Wiersholm

Våre aktuelle saker

Transaksjoner

Wiersholm har bistått i Norges største børsnotering på 13 år

Publisert: fredag, 12.april 2019

Wiersholm har bistått Adevinta og morselskapet Schibsted i forbindelse med Adevintas notering på Oslo Børs. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår NTE

Publisert: torsdag, 18.oktober 2018

Wiersholm bistår NTE AS i forbindelse med sammenslåing av nettselskapene til NTE AS og TrønderEnergi AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Eni

Publisert: torsdag, 9.august 2018

Vi bistår Eni i forbindelse med fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources, som vil resultere i opprettelsen av Vår Energi AS. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått ved salg av VNG Norge AS

Publisert: torsdag, 28.juni 2018

Vi bisto VNG AG ved salg av datterselskapet VNG Norge AS til Neptune Energy Norge AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bisto ved kjøp av Oslofjord Varme AS

Publisert: mandag, 12.mars 2018

Under ledelse av partner Inge Ekker Bartnes har Wiersholm bistått et konsortium bestående av Infranode, KLP og Mirova ved kjøp av Oslofjord Varme AS. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Awilco Drilling

Publisert: onsdag, 28.februar 2018

Vi har bistått Awilco Drilling PLC med en rettet emisjon hvor selskapet hentet inn USD 65 millioner i ny egenkapital.  

Transaksjoner

Vi har bistått Arendals Fossekompani

Publisert: mandag, 2.oktober 2017

Våre advokater bisto selskapet i deres dual track prosess relatert til deres eierskap i Glamox AS.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Stadtwerke Munchen GmbH og Bayerngas Norge AS

Publisert: tirsdag, 8.august 2017

Vi har bistått i forbindelse med sammenslåingen av Bayerngas Norge AS med Centricas virksomhet i Nordsjøen.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Multiconsult

Publisert: fredag, 14.juli 2017

Vi bisto selskapet med kjøpet av Hjellnes Consult og søsterselskapet Johs Holt. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Orkla

Publisert: mandag, 10.juli 2017

Wiersholm bisto i forbindelse med Orklas salg av 50 % av Sapa til Hydro.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Infranode AB

Publisert: onsdag, 14.juni 2017

Vi bisto selskapet forbindelse med deres kjøp av en tredjedel av aksjene i Akershus Energi Varme AS. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Borr Drilling

Publisert: torsdag, 26.januar 2017

Vi har bistått selskapet i forbindelse med stiftelse av selskapet, notering på OTC-listen og kjøp av borerigger. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert: torsdag, 13.oktober 2016

Vi bisto i forbindelse med den norske statens nedsalg i SAS, som skjedde samtidig med den svenske statens nedsalg. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Golar LNG

Publisert: tirsdag, 21.juni 2016

Golar LNG etablerer selskapet Golar Power Ltd. i samarbeid med det amerikanske oppkjøpsfondet Stonepeak.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved årets første notering

Publisert: mandag, 6.juni 2016

Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved noteringen av selskapets aksjer på Oslo Axess. Dette er den første noteringen på norsk regulert marked (Oslo Børs/ Oslo Axess) i 2016. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Statoil

Publisert: tirsdag, 3.mai 2016

Wiersholm har bistått Statoil i forbindelse med salget av sin 15% andel i Edvard Grieg-feltet samt visse tilknyttede interesser til Lundin Petroleum mot oppgjør i aksjer.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått i salg av Gravifloat AS

Publisert: fredag, 11.mars 2016

Wiersholm har bistått selgerne i salget av aksjer i teknologiselskapet Gravifloat AS. Aksjene ble solgt til Sembcorp Marine Limited, et børsnotert konsern med sete i Singapore, som har levert tjenester innen skipsbygging og offshoreinstallasjoner i mer enn 50 år. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått lånegiverne med finansieringen av Europas største vindkraftanlegg

Publisert: onsdag, 24.februar 2016

Vi har bistått långiverne i et syndikat ledet av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i forbindelse med finansiering av et oppkjøp av 40 prosent av andelene i Fosen Vind DA. 

Transaksjoner

Vi har bistått Wallenius Wilhelmsen Logistics

Publisert: onsdag, 17.februar 2016

WWL har kjøpt ut sin joint venture partner Groupe CAT fra deres felles virksomheter i USA og Sør Afrika. Groupe CAT har samtidig ervervet Vehicle Services Europe (Tyskland) fra WWL.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Cisco

Publisert: onsdag, 25.november 2015

Cisco har inngått avtale med intensjon om å kjøpe Acano. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Kid ASA

Publisert: mandag, 2.november 2015

Kid ASA er godkjent for notering på Oslo Børs fra og med 2. november 2015. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått LetterOne/DEA

Publisert: torsdag, 15.oktober 2015

Det ble i dag klart at DEA kjøper E.ONs norske virksomhet. Wiersholm har bistått DEA med denne transaksjonen som omtales som første steg i selskapets nye vekststrategi. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått KystTele

Publisert: fredag, 2.oktober 2015

Wiersholm har bistått KystTele AS i forbindelse med salget av Helgeland Kraft, Hålogaland Kraft og SKS Eiendom sine aksjer i selskapet til KystTele Holding. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått SL Capital Partners

Publisert: onsdag, 1.juli 2015

Wiersholm har bistått SL Capital Partners i forbindelse med deres kjøp av 13 småkraftverk fra Nordkraft AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bisto Coop

Publisert: mandag, 1.juni 2015

Wiersholm har bistått Coop med salget av Smalvollveien 65 Eiendom AS 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Multiconsult ASA

Publisert: fredag, 22.mai 2015

Wiersholm har bistått Multiconsult ASA med notering på Oslo Børs. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Metier

Publisert: torsdag, 21.mai 2015

Wiersholm har bistått aksjonærene i Metier i salget av Metier Holding AS til RPS Norway AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Nydalen Næringseiendom AS

Publisert: onsdag, 20.mai 2015

Wiersholm har bistått aksjonærene i Nydalen Næringseiendom AS i salget av 100 % av aksjene i selskapet til OBOS Nye Hjem AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår staten i forbindelse med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Publisert: fredag, 24.april 2015

Et Wiersholm-team bistår staten ved Nærings– og fiskeridepartementet i forbindelse med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS-saken som ble offentliggjort fra Regjeringen 23. april 2014. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Bertel O. Steen i kjøpet av Citroën Norge

Publisert: fredag, 13.mars 2015

Bertel O. Steen kjøper 100 prosent av aksjene i Citroën Norge. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått AF Gruppen

Publisert: torsdag, 12.mars 2015

Wiersholm har bistått AF Gruppen med kjøp av 70 prosent av aksjene i LAB AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Norske Skogindustrier ASA

Publisert: fredag, 23.januar 2015

Wiersholm bistår Norske Skogindustrier ASA (Norske Skog) i tilbud om EUR 250 millioner nye pantsikrede obligasjoner og tilbud om usikrede obligasjoner i ombytte for eksisterende obligasjoner. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Eitzen Chemical ASA i deres restrukturering av gjeld

Publisert: onsdag, 14.januar 2015

Eitzen Chemical ASA har inngått en såkalt Plan Support Agreeement ("PSA") med majoriteten av både selskapets banker og obligasjonseiere. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Nordic Capital om kjøp av Vizrt

Publisert: mandag, 22.desember 2014

Et selskap kontrollert av Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") har inngått en fusjonsavtale med Vizrt Ltd. Wiersholm har bistått Nordic Capital i prosessen. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Schibsted

Publisert: fredag, 14.november 2014

Wiersholm har bistått Schibsted i etableringen av joint ventures med Telenor, Singapore Press Holdings og Naspers. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Bravida

Publisert: fredag, 14.november 2014

Wiersholm har bistått Bravida Norge AS for andre gang på kort tid med et oppkjøp av kompletterende virksomhet i Norge. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Hurtigruten ASA

Publisert: onsdag, 29.oktober 2014

Hurtigruten ASA har inngått en transaksjonsavtale med Silk Bidco AS om fremsettelse av et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hurtigruten. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Coop i kjøpet av ICA Norge

Publisert: mandag, 6.oktober 2014

Coop Norge har inngått avtale om å kjøpe aksjene i ICA Norge. Wiersholm har bistått Coop i prosessen og vært tilrettelegger for transaksjonen. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått i børsnoteringen av XXL

Publisert: fredag, 3.oktober 2014

Wiersholm har bistått ABG Sundal Collier og Goldman Sachs International i forbindelse med børsnoteringen av sportskjeden XXL. 

Transaksjoner

Acal plc kjøper Noratel fra Herkules Private Equity Fund I og II

Publisert: torsdag, 5.juni 2014

Wiersholm har bistått Acal plc, en ledende europeisk elektronikkleverandør, i kjøpet av virksomheten Noratel fra Herkules. 

Transaksjoner

Estrella Maarud blir en del av Intersnack Group

Publisert: onsdag, 4.juni 2014

Wiersholm har bistått Herkules Private Equity Fund II i salget av Estrella Maarud til Intersnack Group. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Bravida

Publisert: onsdag, 30.april 2014

Wiersholm har bistått Bravida Norge AS i kjøpet av Otera Elektro. Otera Elektro er heleid av Agder Energi og hadde rundt 500 millioner kroner i omsetning i 2013. 

Transaksjoner

Best på transaksjoner i Norge i Q1

Publisert: torsdag, 3.april 2014

Wiersholm topper Mergermarkets transaksjonsliste for første kvartal både når det gjelder verdi og antall transaksjoner. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Ringeriks-Kraft og deres eiere

Publisert: mandag, 31.mars 2014

Wiersholm bistod Ringeriks-Kraft og deres eiere, hhv Ringerike kommune og Hole kommune, i salget av 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft til KLP. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Advent International, Bain Capital og ATP

Publisert: fredag, 28.mars 2014

Nets er Nord-Europas ledende leverandør av digitale betalings-, informasjons- og ID-løsninger. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Scandic i kjøpet av Rica Hotels

Publisert: tirsdag, 11.februar 2014

Wiersholm har bistått Scandic i kjøpet av hotellkjeden Rica Hotels. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Bayer Group

Publisert: fredag, 20.desember 2013

Wiersholm har bistått Bayer Group med en inngåelse av en transaksjonsavtale med Algeta ASA. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod ved den første fast track noteringen

Publisert: fredag, 25.oktober 2013

Wiersholm bistod ABG Sundal Collier, Swedbank First Securities og Pareto Securities ved børsnoteringen av Western Bulk ASA.