Brosjyre

Compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff tjenestekatalog

Offentlige og private virksomheter er underlagt et stadig strengere og mer komplekst regelverk.

Etterlevelsen av reglene er en vesentlig del av indremedisinen i en organisasjon. Disse kan være norske eller internasjonale, for eksempel menneskerettigheter og korrupsjonsregelverk, eller være viktige samfunnsansvarsregler. Manglende etterlevelse kan få alvorlige konsekvenser, og ryddejobben etter en tillitskrise er omfattende.

Wiersholm er ledende juridisk rådgiver innen compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff. I denne tjenestekatalogen synliggjør vi hvordan vi bistår offentlige og private aktører innen alle faser og fagområder.

Last ned vår tjenestekatalog for compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff her.

Download our legal services catalog on Compliance, regulatory issues, crisis management and corporate criminal law.