EU, EØS og skatt

- De fire friheter og direkte beskatning

Forfatter er Andreas Bullen, advokat i Wiersholm. Han har omfattende praktisk erfaring innenfor skatterett, EU- og EØS-rett.

EF- og EFTA-domstolen har fastslått at EF-traktaten og EØS-avtalen er til hinder for at nasjonale lovgivende myndigheter vedtar skattelover som diskriminerer personer og selskaper som driver økonomisk aktivitet over landegrensene.

Denne boken er den mest omfattende g systematiske norske fremstillingen av EF- og EFTA-domstolens avgjørelser av betydning for direkte beskatning. Fremstillingen gir en grundig analyse av de kriteriene som domstolens avgjørelser bygger på, og viser at det går en entydig rød tråd gjennom rettspraksis som vil få betydning for fremtidig saker.

Forfatter: Andreas Bullen
Utgitt: 2005
Ant. sider: 621
Forlag: Gyldendal
ISBN: 82-05-34490-6