Kollektiv arbeidsrett

Boken gir en oversikt over arbeidsrettens kollektive del og er en generell fremstilling basert på Arbeidsrettens praksis og et utvalg av sentrale tariffavtaler.

Boken behandler sentrale emner som tariffavtalebegrepet, tolkning av tariffavtaler, forhandlingsretten, vilkår for bruk av arbeidskamp og Arbeidsrettens organisasjon og kompetanse. Den alminnelige rettslige rammen for tariffavtalene blir også drøftet, med særlig vekt på EØS-avtalens betydning for tariffreguleringer.

Forfatterne har i en årrekke arbeidet med arbeidsrettslige spørsmål som advokater hos Wiersholm, NHO, LO og Regjeringsadvokaten.

Forfattere: Jan Fougner (red), Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Bjørn Jacobsen, Tron Sundet og Merete Bårdsen.

Utgitt: 2004
Ant. sider: 505
Forlag: Universitetsforlaget 
ISBN: 8215006264