Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2015

I denne Agendautgaven setter Wiersholm søkelys på ulike fasetter ved den stadig akselererende teknologiutviklingen. Selv tilhører vi en bransje som ikke kan sies å være papirløs og heldigital ennå. Men vi jobber stadig med å finne ut hvordan teknologiske nyvinninger kan gjøre oss enda bedre.

Vi har døpt denne utgaven "M&A i den digitale revolusjonens tidsalder". Transaksjonsmarkedet må ta høyde for utvikling som kan påvirke oppkjøp. De immaterielle verdiene i et selskap er ofte tilknyttet de ansatte. Det å beholde nøkkelansatte etter et oppkjøp kan derfor være avgjørende for selskapets verdi.

Vi går fra det immaterielle til det håndfaste når vi ser nærmere på de som bygger landet: Det offentlige foretar årlig enorme innkjøp. Et viktig område er byggeprosjekter, som legges ut på offentlige anbud. Vi ser på det overdrevne fokus på tilbudspris i anbudsprosessene. Hva betyr dette for kvaliteten på fellesskapets eiendommer?

Les webutgaven av Wiersholm Agenda her.

I disse usikre økonomiske tider retter vi også fokus mot klausuler i låne­avtaler og stiller spørsmål om vi egentlig har noen garantier i usikre tider.

Det er lurt å lære seg navnet Merkur Market for den som følger med på aksjemarkedet. Vår partner Simen Mejlænder presenterer Oslo Børs' nye yngleplass.

Det har vært en aktiv høst i Høyesterett og prosesspartner Magnus Hellesylt forteller om landets øverste domstols indre liv. Og vårt alumni­portrett handler denne gang om å være i statsministerens tjeneste.

Vi håper publikasjonen gir deg verdifull innsikt.

Vi ønsker alle en god innspurt på året og en trivelig inngang til julehøytiden!

Riktig god lesning!