Aktuelt i Wiersholm

Våre aktuelle saker

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev | Leterefusjonsordningen

Publisert: torsdag, 21.mars 2019

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) slår fast at den norske leterefusjonsordningen ikke utgjør ulovlig statsstøtte. ESA fant at leterefusjonsordningen ikke er selektiv ettersom den er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. 

Nyhetsbrev

Ny veileder fra Datatilsynet om GDPR

Publisert: fredag, 15.mars 2019

Datatilsynets nye veiledning over hvilke aktiviteter som krever vurdering av personvernkonsekvenser (data protection impact assessments, DPIA) viser at mange virksomheter må gjennomføre slike vurderinger. 

Rangeringer

Chambers Europe 2019 - solide resultater og rett til topps i ny kategori

Publisert: fredag, 8.mars 2019

Årets resultater bekrefter Wiersholms posisjon som faglige enere i bredden av rangeringens mange kategorier. I tillegg til å ha flest individuelle rangeringer av de norske advokatfirmaene, ønsker vi særlig å trekke frem at vårt granskning- og compliance-team gikk rett til topps i den nye kategorien "Compliance". 

Nyhetsbrev

Høyesteretts dom i Skanska-saken

Publisert: onsdag, 6.mars 2019

Denne mye omtalte saken gjelder primært forståelsen av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 om ansiennitet og inneholder flere viktige og klargjørende uttalelser om betydningen av ansiennitet ved nedbemanning. 

Konferanse
21.mars

Oslo Compliance Forum 2019

For syvende år på rad samler vi compliance-miljøet i Norge til dialog, debatt og kunnskapsdeling.

Frokostseminar
28.mars

Digitale bevis - hva, hvor og hvordan

Digitale bevis og elektroniske spor er tilgjengelige både i åpne kilder og fra elektroniske enheter arbeidstakere og motparter benytter. For at digitale bevis skal kunne brukes i en tvist eller i retten, bør man være kjent med hvilke fremgangsmåter og regler man må følge ved sikring, analyse og bruk av digitale bevis.

Lunsjseminar
4.april

PSD 2 trer i kraft i Norge 1. april

De nye reglene tar sikte på å modernisere eksisterende regelverk om betalingstjenester i tråd med markedsutviklingen, åpne opp for økt konkurranse og innovasjon, samt bidra til sikrere bruk av betalingstjenester.

Konferanse
5.desember

Nordic Buy Out Forum 2019

Nordic Buy Out Forum er en viktig arena for både Venture Capital/Private Equity bransjen og alle andre aktører (industrielle som finansielle) som har tilknytning til eller arbeider med transaksjonsmarkedet i Norge eller andre nordiske land.

Brosjyre

Compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff tjenestekatalog

Wiersholm er ledende juridisk rådgiver innen compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff. I denne tjenestekatalogen synliggjør vi hvordan vi bistår offentlige og private aktører innen alle faser og fagområder.

Brosjyre

Studentbrosjyre

Vi har store forventninger til din karriere. Er du engasjert, dynamisk og har høye faglige kvalifikasjoner som du vil utvikle i samarbeid med oss, da er vi rett sted for deg.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2015

I denne Agendautgaven setter Wiersholm søkelys på ulike fasetter ved den stadig akselererende teknologiutviklingen.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2015

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2015
Full fres i eiendomsmarkedet. Lav lånefinansiert rente sammen med en risikojustert avkastning for næringseiendom som fremstår attraktiv, bidro til høy aktivitet i eiendomsmarkedet i 2014. Vi har grunn til å tro at nivået holder seg inneværende år.