Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Konferanse
5.september

Transfer Pricing Forum 2019

Wiersholms årlige seminar hvor våre internprisingseksperter vil gå i dybden på et utvalgt tema.

Frokostseminar
20.august

Frokostseminar - Når blir utenlandske selskaper skattepliktige til Norge?

Frokostseminar om hjemmehørendebegrepet og tilgrensende problemstillinger for utenlandsstrukturer

Konferanse
5.desember

Nordic Buy Out Forum 2019

Nordic Buy Out Forum er en viktig arena for både Venture Capital/Private Equity bransjen og alle andre aktører (industrielle som finansielle) som har tilknytning til eller arbeider med transaksjonsmarkedet i Norge eller andre nordiske land.