Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Konferanse
10.januar

Transfer Pricing Forum - Stavanger

Tema er konserninterne tjenester, som i bunn og grunn handler om hvordan kostnader ved konserninterne aktiviteter skal fordeles mellom konsernselskapene.

Konferanse
21.mars

Oslo Compliance Forum 2019

På Oslo Compliance Forum stiller vi noen av de vanskeligste og minst behagelige spørsmålene næringslivet må forholde seg til.