Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Kurs
8.mai

Fungerer fusjonskontrollen?

Og hvordan påvirkes Norge av den internasjonale utviklingen? Sammen med Oslo Economics ser vi nærmere på hvordan internasjonale trender og utviklingstrekk påvirker norsk næringsliv.