Chambers Europe, 2019

Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2013

Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2006

Fast advokat , Wiersholm, 2002

Utdannelse

Dr. juris, Universitetet i Oslo, 2010

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2002

Verv

Styreleder, IFA Norge, 2016

Redaksjonsrådsmedlem, Gyldendal Rettsdata: Skatterett,

Redaksjonsrådsmedlem, Skatterett: Tidsskrift for skatt og avgift,

Medlem, Advokatforeningens skattelovutvalg,

,

Utmerkelser

Tax, Chambers Europe, Band 2, 2019

Mitchell B. Carroll Prize, International Fiscal Association, Doktorgradavhandling, 2010

European Academic Tax Thesis Award, EU-kommisjonen og den europeiske skatteprofessorforeningen, Doktorgradsavhandling, 2010

Finansavisen