Legal 500, 2021

Arbeidserfaring

Professor II, Handelshøyskolen BI, Undervisnings- og forskningserfaring, 2015

Redaktør, ”Arbeidsrett", Universitetsforlaget, 2004

Hovedredaktør, EasyFind Arbeidsrett, 1999

Partner, Wiersholm, 1994

Advokat, Wiersholm, 1993

Advokat, Regjeringsadvokatembetet, 1988

Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1988

Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1986

Utdannelse

Executive Education, Leadership in Lawfirms, Harvard Law School, 2014

Ph.D, Aarhus University, 2007

Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1988

Verv

Leder av Lovutvalg for Arbeidsrett, Advokatforeningen , 2012 - 2018

Styremedlem i entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner, 2013 - 2016

Styreleder i Advokatfirmaet Wiersholm, 2010 - 2014

Medlem av det norske lokalstyre for Nordisk Juristmøte, 1999 - 2014

Leder av Fagutvalg i Arbeidsrett, Juristenes Utdanningssenter, 2009 - 2013

Leder av Klagenemnda for miljøinformasjon , 2004 - 2008

Medlem av styret for Domstoladministrasjonen, 2004 - 2006

Styremedlem i energiselskapet SN Power, 2005 - 2006

Styremedlem i Advokatfirmaet Wiersholm, 2001 - 2004

Leder av Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet, 1999 - 2004

Medlem av Diskrimineringsnemnda, 1999 - 2003

Styremedlem i Stiftelsen Fremme av norsk apotekfarmasi, 2001 - 2003

Styreleder i Norsk Forum for Helserett, 1998 - 2000

Leder av Arbeidsleieutvalget, 1999 - 2000

Medlem i Lovutvalg oppnevnt av Regjeringen for revisjon av reglene om arbeidsmiljø og arbeidsutleie, 1998

Særskilt oppnevnt representant for staten i Rikslønnsnemnda, 1993

Styremedlem Avviklingsstyret Selskap for innvandrere- og flyktningseboliger (SIFBO), 1991 - 1993

Styremedlem Avviklingsstyret Stiftelsen flyktningeboliger (FLYBO), 1992

Styremedlem Avviklingsstyret lånekassen for flyktninger, 1992

Medlem Sarpsborg bystyre, 1983 - 1986

Styremedlem dCompany, 2021

Styremedlem i Viggo Hagstrøms Stiftelse, 2013

Leder av Fougner-utvalget, NOU 2021:9,

Medlem av det regjeringsoppnevnte statsselskapsutvalget som foreslo Statsforetaksloven,

Styremedlem i Advokatfirmaet Wiersholm, 2018

Utmerkelser

Band 1, Chambers Europe , Corporate Compliance & Investigations , 2022

Star Individuals , Chambers Europe , Employment , 2022

Hall of Fame , Legal 500 , Employment , 2022

Band 1, Chambers Europe, Corporate Compliance & Investigations - Norway, 2021

Star Individual, Chambers Europe, Employment - Norway, 2021

Hall of Fame, Legal 500, Employment, 2021

Star Individual, Chambers Europe, Employment - Norway, 2020

Band 1, Chambers Europe, Compliance - Norway, 2020

Hall of Fame, Legal 500, Employment, 2020