Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2017

Senioradvokat, Wiersholm, 2013

Secondment, Slaughter and May, 2011

Advokat, Wiersholm, 2010

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2007

Vitenskapelig assistent, Avdeling for petroleums- og energirett, 2006

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2006