Chambers Global, 2021

Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2000

Gjesteforsker, Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 1998

Utreder, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, 1997

Advokat, Regjeringsadvokaten, 1993

Kursleder, foreleser og sensor, Universitetet i Oslo, 1990

Utdannelse

Master of Laws, Harvard Law School, 1994

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1992

Advokatmegler- og voldgiftsdommerutdannelse, ,

Verv

Styremedlem, Navtor AS, 2010 - 2020

Nestleder og styreleder, Wiersholm, 2013 - 2019

Styremedlem, Braganza AB, 2018

Styremedlem, Smedvig AS, 2017

Styreleder, Romerike International School, 2016

Styremedlem, Oslo Chamber of Commerce' Institutt for voldgift og tvisteløsning, 2017

Styremedlem, Smedvig Asset Allocation AS, 2005

Styremedlem, EAM Solar ASA, 2018

Styremedlem, BAHS Kapital AS, 2016

Styremedlem, ABC Startsiden AS, 2018

Styremedlem, AKO kunstiftelse, 2017

Medlem, Advokatforeningens Etikkutvalg, 2019

Medlem, Arbeidslivspanelet ved det juridiske fakultet (UiO), 2019

Hovedredaktør, Rettsdatas base Forvaltningsrett, 2004

Hovedredaktør, Rettsdatas base Sivilprosess, 2005

Styremedlem, Smedvig Eiendom AS, 2017

Styremedlem, Smedvig Capital AS, 2017

Styreleder, Riksteatret, 2011

Styreleder, Opplysningsvesenets Fond, 2013

Utmerkelser

Band 1, Chambers Global, Dispute Resolution - Norway , 2022

Band 1, Chambers Global, Dispute Resolution - Norway, 2021

Band 4, Chambers Europe, Competition/Antitrust - Norway, 2021

Band 4, Chambers Europe, Competition/Antitrust - Norway, 2020

Band 1, Chambers Europe, Dispute Resolution, 2020