Chambers Europe, 2020

Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2000

Gjesteforsker, Senter for Europarett, 1998

Utreder, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, 1997

Advokat, Regjeringsadvokaten, 1993

Sensor, Kursleder og foreleser ved Universitetet i Oslo, 1990

Utdannelse

Master of Laws, Harvard Law School, 1994

Hans Majestets Gullmedalje for avhandlingen Ansvar og den ansvarlige i kjøpsretten, Universitetet i Oslo, 1993

Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1992

Advokatmegler- og voldgiftsdommerutdannelse, ,

Verv

Nestleder og styreleder Wiersholm, 2013 - 2019

Styremedlem Braganza AB, 2018

Styremedlem Smedvig AS, Smedvig Capital AS og Smedvig Eiendom AS, 2017

Styreleder Romerike International School, 2016

Styremedlem Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for voldgift og tvisteløsning, 2017

Styremedlem Smedvig Asset Allocation AS, 2005

Styremedlem Navtor AS, 2010

Styremedlem EAM Solar ASA, 2018

Styremedlem BAHS Kapital AS, 2016

Styremedlem ABC Startsiden AS, 2018

Styremedlem AKO kunstiftelse, 2017

Medlem Advokatforeningens Etikkutvalg, 2019

,

UiO, Juridisk Fakultet, Arbeidslivspanelet, 2019

Hovedredaktør i Rettsdatas base Forvaltningsrett, 2004

Hovedredaktør i Rettsdatas base Sivilprosess, 2005

Styreleder Riksteatret, 2011

Styreleder Opplysningsvesenets Fond, 2013

Utmerkelser

Competition/Antitrust - Norway, Chambers Europe , Band 4 , 2020

Dispute Resolution , Chambers Europe , Band 1 , 2020

Competition/Antitrust, Chambers Europe, Band 3, 2019

Competition/Antitrust: Public Procurement, Chambers Europe, Band 3, 2019

Dispute Resolution, Chambers Europe, Band 1, 2019