Flere regelverk vil bli endret når Storbritannia forlater EU.

Endringene omfatter en rekke regelsett som bygger på EU-direktiver eller EU-forordninger som ikke lenger vil komme til anvendelse i Storbritannia.

EUs direktiv om forurensning og avfall

Dette vil ikke lenger gjelde for virksomheter i Storbritannia. Det er dermed viktig å orientere seg om hvilke regler om avfalls- og forurensningshåndtering som vil gjelde for virksomheter med filial/selskap/virksomhet i Storbritannia. Slike nye regler kan både være strengere eller mindre strenge enn reglene som baserer seg på EU-direktivet.

Sanksjoner

EU har etablert en rekke sanksjoner mot land/produkter. Sanksjonsregimet vil nå legges om fra engelske myndigheters side. Den engelske regjeringen vil implementere FN-sanksjoner i Storbritannias nasjonale lov også etter brexit. Det er videre gitt signaler om at Storbritannia vil overføre alle EU-sanksjoner etter brexit. Den engelske regjeringen vil i alle tilfeller iverksette sanksjoner ved ny lovgivning, i form av forskrifter (etter Sanksjons- og hvitvaskingsloven 2018 (sanksjonsloven)). Loven vil danne grunnlaget for å innføre, oppdatere og oppheve sanksjoner etter brexit.

Pakkereiseloven

Norske selskaper som har stilt reisegaranti i et europeisk land, vil etter brexit ikke lenger ha tilstrekkelig reisegaranti i Storbritannia og vil måtte søke om å få lisens gjennom CAA i Storbritannia. Videre vil engelske selskaper som har stilt reisegaranti i Storbritannia, ikke lenger være dekket i Europa. Etter brexit må disse stille reisegaranti i et europeisk land.

Erstatningssaker for forsinkelser og kanselleringer i flyindustrien

Flyselskaper som opererer i Storbritannia, vil ikke lenger være bundet av forordningen om standardkompensasjon for forsinkelser og kanselleringer. Man kan vel regne med at det innføres nye regler om dette. Engelske selskaper vil imidlertid fortsatt være bundet av det europeiske regelverket når de opererer i Europa.

Jurisdiksjonsreglene

Luganokonvensjonen vil ikke lenger gjelde for Storbritannia. Dette vil få betydning for jurisdiksjonsspørsmål i sivile saker.

Tilbake til samleside om konsekvenser av «no deal»-brexit