Eli Aasheim arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hennes praksis dekker alle sider av arbeidsrett, også pensjon. Hun har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle tvister i arbeidslivet. Videre har hun omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og arbeidsforhold over landegrensene. Hun blir ofte benyttet som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige tema.

Eli er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på arbeidsrett av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Eli Aasheim has a broad practice in employment law. Clients laud her skills in negotiation, noting that "she proved to be very efficient, very talented and gave us the answers we needed rapidly."

Chambers Europe, 2018

Arbeidserfaring

  • Partner, Wiersholm, 2000
  • Advokat, Wiersholm, 1993
  • Underdirektør, Justisdepartementet, Sivilavdelingen, 1990-1993
  • Dommerfullmektig, Drammen tingrett, 1988-1989
  • Saksbehandler, Justisdepartementet, Polar- og sivilavdelingen, 1984-1988

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1984

Verv

  • Tidsskriftet Arbeidsrett (Universitetsforlaget), medlem av Redaksjonsrådet
  • Den Norske Advokatforening, medlem av Etikkutvalget