Henrik Aakrann jobber særlig med saker relatert til personvern, teknologi og tvisteløsning. Som en del av sin internasjonale mastergrad skrev Henrik en oppgave om "Big Data" og personvern.

Henrik var nylig utleid til Schibsted Media Group der han bisto med implementering av personvern i virksomheten.

Henrik Aakrann er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015

Utdannelse

  • LL.M. (Master of Laws), London School of Economics and Political Science, 2015
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2014