Rune Opdahl er partner i Wiersholms team for teknologi og immaterielle rettigheter. Han arbeider særlig med immaterialrett (opphavsrett, varemerkerett og patentrett), personvernrett, markedsrett, IT-rett, forbrukerrett og kontraktsrett. Han bistår som rådgiver og prosedyreadvokat for klienter innen et vidt spekter av bransjer, herunder media, teknologi, e-handel, farmasøytisk industri og finans.

Rune er rangert som en av Norges 10 beste advokater i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. I denne undersøkelsen rangeres han også som en av de ledende advokatene innen personvern og immaterielle rettigheter og media. Han er også rangert blant ekspertene på immaterielle rettigheter og teknologi av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partner og Legal 500.

Rune er medlem av styret i Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) og den norske gruppen av AIPPI. Han er også medlem av Fagutvalget for patent-, varemerke- og designrett i Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Clients say Rune Opdahl has "excellent negotiation skills" and "impressive knowledge." His personality also resonates well with clients: "He's very likeable. I don't think anyone would say anything bad about him. He has an intuition about what to say which makes the other side and the judge look favourably on him."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Rune har vært Telenors prosessfullmektig i en rekke saker vedrørende opphavsrettskrenkelser på internett. Dette omfatter saker hvor musikk- eller filmbransjen har begjært blokkering av nettsteder (som The Pirate Bay) eller tilgang til abonnementsopplysninger. På vegne av Telenor har Rune i disse sakene arbeidet for at hensynet til personvern og ytringsfrihet skal ivaretas på en forsvarlig måte.
 •  
 • Rune bistår Mediebedriftenes Landsforening og norske mediebedrifter i spørsmål vedrørende EUs personvernforordning (GDPR) og e-databeskyttelse, blant annet når det gjelder persontilpassede annonser på nett og programmatiske kjøp av slike annonser. Han har utarbeidet standardavtaler og retningslinjer for den norske mediebransjen vedrørende utveksling av opplysninger mellom medier, annonsører og adtech-selgere.
 •  
 • Rune bistår Bilimportørenes Landsforening og norske bilimportører i GDPR-prosjekter, blant annet når det gjelder behandling av data fra oppkoblede biler. Han har også utarbeidet bransjens retningslinjer for kundekommunikasjon.
 •  
 • Rune var Coops prosessfullmektig i en sak vedrørende retten til innsyn i e-post og data på de ansattes mobile enheter. Retten kom til at slikt innsyn er tillatt. Dette er en historisk sak, siden den er den første som bekrefter slik rett til innsyn i data på mobile enheter.
 •  
 • Rune var Maloramas prosessfullmektig i en tvist mot Pernod Richards S.A. vedrørende varemerket ABSOLUT/ABSOLUTT. Patentstyret opprettholdt Maloramas varemerke ABSOLUTT.
 •  
 • Rune var prosessfullmektig for Electromagnetic Geoservices (EMGS) i en patenttvist mot Petroleum Geo-Services (PGS). Saken gjaldt en patentert metode for oljedeteksjon. EMGS fremmet krenkelsessøksmål, og PGS fremmet ugyldighetssøksmål. Det var satt av fem uker til saken i lagmannsretten, noe som sannsynligvis ville ha gjort den til den mest omfattende patentsaken i Norge noensinne. Saken ble forlikt kort tid før ankeforhandlingen.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2015
 • Senioradvokat, Wiersholm, 2012
 • Fast advokat, Wiersholm, 2009
 • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2006

Utdannelse

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2005
 • Studier i immaterialrett og IT-rett ved Universitetet i Southampton, 2004