Silje Borchgrevink arbeider hovedsakelig med immaterialrett, herunder opphavsrett, patent- og varemerkerett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017
  • Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo, 2016
  • Nyhetsjournalist, flere riksdekkende medier, 2012-2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
  • Bachelor i journalistikk, Høgskulen i Volda, 2011