Anne Lise Ellingsen Gryte arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner. Hun bistår aktører i forbindelse med børsnoteringer, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner på tvers av industrier og bransje. Hun bistår også jevnlig utstedere, styrer og aksjonærer i spørsmål knyttet til selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

Anne Lise har også bred M&A erfaring, og er jevnlig involvert i fusjoner og oppkjøp av både noterte selskaper og private selskaper.

Anne Lise er rangert som "Associate to Watch" på kapitalmarkedsrett av det anerkjente ratingbyrået Chambers Europe.

Anne Lise is perceived by clients as a "hard-working, knowledgeable, takes the lead on various work streams, has a quick turnaround and is efficient - a lawyer you want to have on your side."

Chambers Europe, 2019

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2018
  • Senioradvokat, CLP, 2017
  • Senioradvokat, Thommessen, 2015
  • Fast advokat, Thommesen London, 2011
  • Fast advokat/advokatfullmektig, Thommessen, 2009
  • Advokatfullmektig, Haavind, 2006

Utdannelse

  • Cand. Jur., Universitetet i Bergen, 2006
  • Uvalgte juridiske emner, K.U. Leuven (Belgia), 2006