Anne Lise Ellingsen Gryte arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner. Hun bistår norske og internasjonale utstedere, aksjonærer og tilretteleggere i forbindelse med børsnoteringer, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, samt oppkjøp av noterte selskaper.

Anne Lise bistår også jevnlig utstedere, styrer og aksjonærer i spørsmål knyttet til selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2018
  • Senioradvokat, CLP, 2017
  • Senioradvokat, Thommessen, 2015
  • Fast advokat/advokatfullmektig, Thommessen, 2009
  • Fast advokat, Thommesen London, 2011
  • Advokatfullmektig, Haavind, 2006

Utdannelse

  • Cand. Jur., Universitetet i Bergen, 2006