Andreas Brekke arbeider med alminnelig forretningsjuridisk rådgivning, prosedyre og tvisteløsning, hovedsakelig innen fagområdene kontraktsrett og entreprise. Han har bred erfaring med bistand til offentlige og private aktører innenfor store bygge- og anleggsprosjekter, både i prosjektgjennomføringen og i sluttoppgjørstvister.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2017
  • Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014
  • Advokatfullmektig, senere fast advokat, Haavind, 2013

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
  • Post graduate program, Bond University, 2012