Andrea Jansen arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, prosedyre og kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2018