Andreas Russwurm arbeider hovedsakelig med rådgivning og transaksjoner innenfor energisektoren. Han bistår også i forbindelse med selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017