Bastian Sundling jobber særlig med spørsmål knyttet til teknologi, kontraktsrett, M&A og bolig- og næringseiendom. I tillegg har han erfaring innen tvisteløsning og prosedyre

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017
  • Juridiske valgemner, Bond University, 2017