Bastian Sundling arbeider med selskapsrett, M&A, tvisteløsning samt eiendomsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017
  • Juridiske valgemner, Bond University, 2017